Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

The Last Reformation: The Life Movie Premiere at Pathé Tuschinski

De Laatste Reformatie/The Last Reformation Netherlands

Saturday, February 24, 2018 from 9:00 AM to 12:30 PM (CET)

The Last Reformation: The Life Movie Premiere at Pathé...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Ticket (Saturday morning) 3d 5h 25m €6.95 €0.00

Share The Last Reformation: The Life Movie Premiere at Pathé Tuschinski

Event Details

ENGLISH BELOW
More information / meer informatie: www.tlrthelife.com
Movie trailer: https://www.youtube.com/watch?v=avKkJy0_4Ew 

Kom en geniet van de premiere van 'The Last Reformation: The Life' op zaterdagochtend 24 februari in Tuschinski in Amsterdam met Torben Søndergaard en 'Mambo No. 5'-Lou Bega (David Lubega)!

De film is Nederlands ondertiteld.

David en zijn vrouw Jenieva zullen een aantal van hun nieuwe nummers zingen die ze speciaal voor deze film hebben geschreven.

Tuschinski interiour

OVER DEZE FILM

“The Last Reformation II: The Life” brengt een nieuwe discipelschapsbeweging in beeld die het leven van duizenden mensen verandert, waaronder de voor een Grammy Award genomineerde popster Lou Bega. 

Van de woonkamer van een popster tot een dakloze straatbewoner in Brazilië laat deze film de buitengewone en authentieke momenten zien van levens die aan Jezus zijn toegewijd, zowel de moeilijke momenten als de overwinningen. Terwijl deze beweging wereldwijd groeit worden groepen mensen uitgenodigd om te ontdekken wat het werkelijk betekent om een discipel van Jezus te worden. Deze film laat dingen zien die nog nooit op video vastgelegd zijn, zoals het indrukwekkende moment dat Lou Bega en zijn gehele gezin overweldigd werden door de Heilige Geest en gedoopt werden in water. Dit doet je terugdenken aan verhalen uit de Bijbel!

“Wij zijn zeer enthousiast om de wereld de groeiende invloed te laten zien van wat God aan het doen is,” aldus Torben Søndergaard, grondlegger van TLR. “De eerste film ‘The Last Reformation: The Beginning’ heeft al bijna een miljoen kijkers gehad op Youtube en was op diverse TV-stations te zien over de hele wereld. Deze film laat zien hoezeer het christendom van zijn oorsprong verwijderd is geraakt en hoe we moeten terugkeren naar de eenvoudige en krachtige waarheden waarover we in de Bijbel lezen. De opvolger hiervan, ‘The Last Reformation II: The Life’ laat zien hoe mensen die waarheden van Jezus in hun dagelijkse leven uitleven. Lou Bega vertelt: “Dit is veel mooier dan de nominatie voor een Grammy Award, of wereldkampioen voetbal worden of wat dan ook maar. Dit is waar het werkelijk om draait.” De regisseur van de film, Lebo Akatio, zegt, “Deze film bouwt voort op het succes van de eerste film door de werkelijk eerlijke kijk op wat het betekent om een discipel te zijn.”


#######

Come and enjoy the premiere of 'The Last Reformation: The Life' in Amsterdam Saturday morning Feb 24 with special guests Torben Søndergaard and 'Mambo No. 5'-Lou Bega (David Lubega).

David and his wife Jenieva will also perform their new songs that they've written for this movie.

ABOUT THE MOVIE

“The Last Reformation II: The Life” explores a new discipleship movement which is changing the lives of thousands of people, including Grammy Award nominated pop star Lou Bega. From the living room of a pop-star, to a homeless man on the streets in Brazil, this movie shows extraordinary and authentic moments of lives surrendered to Jesus, both the hardships and victories. Audiences are invited to experience the movement that is growing all around the world as people discover what it truly means to become disciples of Jesus. This film shows things that have never been captured on video before, such as the impressive moment when Lou Bega and his entire household was overcome with the Holy Spirit and got baptized in water. This will remind you of stories from the Bible.

“We are very excited to show the world the growing impact of what God is doing,” said Torben Søndergaard, founder of TLR. “The first film ‘The Last Reformation: The Beginning’ has close to a million views on Youtube and has been featured on different TV stations around the world. It reveals how far Christianity has gone from its roots and how we need to return to the simple and powerful truths we read about in the Bible. The sequel film, ‘The Last Reformation II: The Life’ shows how people live out the truth of Jesus in their everyday life.” Lou Bega said: “It is way better than winning a Grammy nomination, or becoming a football world champion or whatever. This is just the real deal.” The film’s director, Lebo Akatio, said, “This new film builds on the success of the first one with a truly honest view of what it means to be a disciple.”

The Last Reformation is a network of Christians that started in 2011 with a book of the same name, and has grown into a group of thousands of believers who are committed to making disciples in their daily life. The network hosts training weekends called Kickstarts, in which regular people get equipped to live the uncomplicated and supernatural life Jesus and his disciples had. Additionally, it has 5 full-time Pioneer Training Schools and 3 Jesus Cafés in different countries. The group believes in Bible-based teaching, hands-on discipleship training, and that everyone who believes in Jesus can follow his commands to heal the sick, cast out demons, and baptize others in His name.

Have questions about The Last Reformation: The Life Movie Premiere at Pathé Tuschinski? Contact De Laatste Reformatie/The Last Reformation Netherlands

Save This Event

Event Saved

When & Where


Reguliersbreestraat 26
26 Reguliersbreestraat
1017 CN Amsterdam
Netherlands

Saturday, February 24, 2018 from 9:00 AM to 12:30 PM (CET)


  Add to my calendar
The Last Reformation: The Life Movie Premiere at Pathé Tuschinski
Things to do in Amsterdam, NH Screening Spirituality

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.