Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

בניין כלל ביטוח

36 ראול ולנברג

תל אביב יפו, תל אביב

Israel

View Map

Event description
בואו להביט אל העתיד הארגוני והאג'ילי, ולשמוע מארגונים שכבר מיישמים אג'ייל בקנה מידה גדול

About this Event

עתיד האג'ייל כבר כאן

בשנים האחרונות אנחנו רואים איך האג'ייל זולג מעבר לצוותי הפיתוח. כולם רוצים להיות אג'יליים ולספק ערך בזמן קצר

כדי ליישם אג'ייל בקנה מידה גדול בצורה נכונה, יש לחולל טרנספורמציה ארגונית שתאפשר לארגון כולו, ולא רק לגופי הפיתוח, להטמיע את מתודולוגיית העבודה האג'ילית באופן מותאם ומדויק

רק כך ניתן להגיע ל- Better and Faster Delivery

בואו לשמוע מארגונים שכבר מיישמים אג'ייל בקנה מידה גדול על התובנות שלהם מהתהליך – ההצלחות והכישלונות, וגם להביט אל העתיד: איך יראה הארגון בעידן החדש, כיצד ישתנו התפקידים והתהליכים בארגון ומה אפשר להתחיל ליישם כבר עכשיו

Share with friends

Date and Time

Location

בניין כלל ביטוח

36 ראול ולנברג

תל אביב יפו, תל אביב

Israel

View Map

Save This Event

Event Saved