Sold Out

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bratislava

SUZA

Drotárska 46

811 04 Bratislava

Slovakia

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Trojdňová mierová konferencia v Bratislave s medzinárodnou účasťou

16. - 18. 11. 2018 SUZA Drotárska cesta 46

1.deň: Žena a ženský aspekt súčasnej doby

2.deň: Nežná zamatová pokračuje...

3.deň: Terra Nova - Nová Zem a ľudstvo

Prednášať budú hostia z USA, Španielska, Ukrajiny, Česka, Slovenska.

Informácie a rezervácia miest: lotuscentrumstaremesto@gmail.com

Možnosť získať zľavnené vstupenky do konca oktobra!www.lotuscentrum.com facebook.com/LotusCentrumStaremesto

https://www.facebook.com/events/2099852176999602/permalink/2125601604424659/


3-Days Peace Conference in Bratislava with International Participation from 16 to 18 November 2018

Place: SUZA Drotárska cesta 46 Bratislava Slovakia

Day 1: Woman and woman's face of the present age

Day 2: TheVelvet Continues ...

Day 3: Terra Nova - New Earth and Humanity

They will lecture from USA, Spain, Ukraine, Czech Republic, Slovakia

Information and bookings: lotuscentrumstaremesto@gmail.com

Opportunity to get discounted tickets until the end of october!

Share with friends

Date and Time

Location

Bratislava

SUZA

Drotárska 46

811 04 Bratislava

Slovakia

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved