TECO 2030s nye innovasjonssenter i Narvik og dets betydning for Nord-Norge

Actions Panel

TECO 2030s nye innovasjonssenter i Narvik og dets betydning for Nord-Norge

TECO 2030 åpner en ny fabrikk i Narvik neste år. Vi inviterer til et åpent møte i fabrikklokalene 2. august for å informere om planene.

By TECO 2030

When and where

Date and time

Mon, 2 Aug 2021 14:00 - 15:00 CEST

Location

Teknologiveien 6 6 Teknologiveien 8517 Narvik Norway

About this event

TECO 2030 åpner en ny fabrikk i Narvik neste år, og er nå i gang med å gjøre klart bygget som skal huse selskapets nye brenselcellefabrikk og innovasjonssenter. I samarbeid med NHO Nordland og Narvikregionen Næringsforening inviterer vi i TECO 2030 derfor politikere, næringsliv, journalister og andre interesserte til et åpent møte i fabrikklokalene i Teknologiveien 6 i Narvik mandag 2. august kl. 14.00.

Her vil vi informere om alle planene vi har for anlegget og om våre ambisjoner om å gjøre Narvik til Norges nye hydrogenhovedstad og skape 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen 2030.

På møtet vil du treffe Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA, og Erling Hoftun, som har ansvaret for fabrikketableringen i Narvik. De vil informere om planene for fabrikken, som vil åpne allerede i 2022, og de vil også svare på spørsmål fra de oppmøtte.

Olje- og energiminister Tina Bru, Narviks ordfører Rune Edvardsen og representanter for Universitetet i Tromsø og nord-norsk næringsliv deltar også, og vil diskutere hvorfor hydrogen er en del av klimaløsningen og hva TECO 2030s fabrikketablering i Narvik vil bety for Narvik og Nord-Norge.

TECO 2030s anlegg i Narvik vil bli et kombinert innovasjonssenter og fabrikk, og skal produsere hydrogenbaserte brenselceller for skip og andre tunge applikasjoner. Brenselceller er fremtidens motor og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Ved å bytte til brenselceller kan skip og andre applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bruke klimavennlig, grønt hydrogen istedenfor fossile drivstoff, og dermed bli helt utslippsfrie. Hydrogenbaserte brenselceller kan derfor bidra til å få ned utslippene av klimagasser fra skipsfarten og andre sektorer som bruker mange tunge kjøretøyer og dieselgeneratorer, slik som for eksempel bygg- og anleggsbransjen.

Vi ønsker alle interesserte velkomne til møtet, men på grunn av restriksjonene grunnet koronapandemien, ber vi om at alle som har tenkt å delta melder seg på først.

Det er et begrenset antall plasser, så dersom du har meldt deg på, men ikke kan komme likevel, ber vi om at du gir beskjed til iselin@teco2030.no, slik at noen andre kan ta plassen din i stedet.

Arrangementet vil bli streamet live på nett, så hvis du ikke har mulighet til å delta fysisk, kan du se det hjemmefra.

Velkommen til møtet!

Program:

- Velkommen, ved Rune Edvardsen, ordfører i Narvik

- TECO 2030 og hvordan vi skal bidra til utslippskutt i skipsfarten og gjøre Narvik til Norges nye hydrogenhovedstad, ved Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA

- Norges hydrogenstrategi og hva nye hydrogenprosjekter betyr for Norge, ved olje- og energiminister Tina Bru

- Planene for TECO 2030s nye fabrikk og innovasjonssenter i Narvik, ved Erling Hoftun, styreleder for TECO 2030 og ansvarlig for etableringen i Narvik

- TECO 2030s samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet, ved Leif-Gunnar Hanssen, prosjektleder ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT Norges Arktiske Universitet, campus Narvik

- Hva betyr fabrikketableringen for Narvik og Nord-Norge? Kommentarer fra:

• Rune Edvardsen, ordfører i Narvik

• Tomas Norvoll, leder for fylkesrådet i Nordland fylkeskommune

• Svein Erik Kristiansen, direktør for Narvikregionen Næringsforening

• Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør ved NHO Nordland

- Eventuelle spørsmål fra salen

Møtet vil bli ledet av Anita Skog, innovasjonspådriver i NHO.

Arrangementet vil vare til kl 15.00, og deretter inviterer TECO 2030 til mingling med enkel servering.

About the organiser

Organised by
TECO 2030

TECO 2030 har hovedfokus på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Ved å utvikle hydrogenbaserte brenselceller vil TECO 2030 gjøre at skip og andre tunge kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. Selskapet leverer også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sitt miljø- og klimaavtrykk, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst for skip. TECO 2030 ASA ble etablert høsten 2019 og har som mål å bli en av de ledende leverandørene innen nullutslippsteknologi til skip. Selskapet har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. TECO 2030 har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo, og ble notert på Euronext Growth på Oslo Børs høsten 2020.

Sales Ended