Free

Taith Merched mewn technoleg / Women in tech - a journey

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

TechHub Swansea

221 High Street

Swansea

SA1 1NW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

***ENGLISH BELOW***

Ar gyfer ein digwyddiad CYNTAF UN yn Abertawe, byddwn yn cynnal noswaith o rwydweithio, cysylltu, siaradwyr ac efallai diodyn neu ddau!

Ar nos Fawrth 23ain Hydref am 7yh, gwahoddwn chi i'n digwyddiad cyntaf (o nifer gobeithio!) ynghyd â Hwb Technoleg Abertawe er mwyn ceisio hybu a hyrwyddo merched mewn STEM.

Bydd rhai o'n aelodau yn trafod eu taith fel merch mewn technoleg gydag ambell siaradwraig gwadd (manylion i'w cadarnhau). Gadwch ni wybod os ydych chi am ymuno trwy glicio'r linc!

************

For our first EVER event in Swansea, we will be hosting a night of speakers, networking, connecting and maybe a drink o'r two too!

On Tuesday 23rd October at 7pm,WITC invite you along in (hopefully!) the first of many events in conjunction with TechHub Swansea which aims to promote and support women in STEM.

A few of our members will be talking about their journey as a woman in tech,with a few guest speakers (TBC). Please let us know that you are coming by clicking on the link!

Share with friends

Date and Time

Location

TechHub Swansea

221 High Street

Swansea

SA1 1NW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved