Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Synergy WorldWide Poland Grand Opening

Synergy WorldWide

Saturday, October 20, 2012 from 2:00 PM to 7:00 PM (CEST)

Synergy WorldWide Poland Grand Opening

Ticket Information

Type End Quantity
Poland Grand Opening Event Ended Free  

Share Synergy WorldWide Poland Grand Opening

Event Details

Synergy WorldWide Wita Polskę! 

 

Synergy WorldWide ma zaszczyt ogłosić długo oczekiwane otwarcie 12tego Europejskiego rynku – Synergy Polska! 

W wtorek, 9 Października, obecni  I przyszli dystrybutorzy w całej Polsce będą mogli utrwalić swoje miejsce w Polskiej strukturze.  Z ponad 1500 rejestracjami prelaunch, Polska pokazuje, że będzie bardzo silnym rynkiem w Europie.  Wielu pracowało ciężko aby to stało się rzeczywistością i są szczęśliwi że ich wysiłki zrealizowały te cele.

Przyszli dystrybutorzy, którzy będą chcieli się aktywować  uiszczą opłatę rejestracyjną i złożą zamówienie aktywacyjne. Poniżej znajdziesz różne opcje pakietów aktywacyjnych na Polskę. 

Kod produktu Opis produktu CV cena końcowa z transportem + VAT 
SP76778 Tylko Aktywacja - V3 (1 PA9, 1Mistify, 1 PhytoLife) 70 323.99
SP76779 Tylko Aktywacja - PhytoLife - 4 Pack 70 298
SP76780 Tylko Aktywacja - Double Mistify & 1 PhytoLife Combo 70 298
SP76781 Tylko Aktywacja - ProArgi-9 Plus - 2 Pack 70 323.99
SP76782 Tylko Aktywacja - Mistify - 3 Pack 70 323.99
SP76783 Tylko Aktywacja – Potrójny  V3 (3 PA9, 3 Mistify, 3 PhytoLife) 210 900.99

 

Obecni dystrybutorzy, mogą zmienić swój adres na Polskę. W obu przypadkach należy wypełnić nowy Polski Formularz Startowy. Formularz Startowy będzie dostępny on-line we wtorek, 9 października. Synergy musi otrzymać kopię podpisanego i wypełnionego Formularza Startowego od wszystkich polskich dystrybutorów, aby mogli rozpocząć swój biznes z Synergy.

Synergy WorldWide, Polscy I Europejscy dystrybutorzy cieszą się tym ekscytującym wydarzeniem. Synergy w Europie przeżywa niesamowity wzrost i jesteśmy przekonani że Polska wzmocni pozycję tego regionu, po przez doświadczenie niesamowitych korzyści, które dają produkty i lukratywna szansa biznesowa.

20 Października będziemy celebrować otwarcie rynku polskiego w Warszawie, w hotelu Marriot od 14:00 do 19:00. Dołącz do gości specjalnych założyciela i prezesa firmy Dana Higginsona oraz Generalnego Menadżera na Europe Bengta Emanuelssona . Aby się zarejestrować , proszę kliknij na ten link i podążaj za instrukcjami. Jeżeli planujesz nocleg w Warszawie w hotelu Marriott, otrzymasz rabat dzwoniąc bezpośrednio do hotelu, prosząc o stawkę zarezerwowaną przez Synergy WorldWide. 

 

Warsaw Marriott Hotel 

Al. Jerozolimskie 65/79 • Warszawa, 00-697 Polska

+48 22 630 5245
420 PLN+VAT (ze 
śniadaniem) 

Liczba miejsc i pokoi z rabatem jest ograniczona więc zarejestruj się już dzisiaj.

Ale to nie wszystko!

Każdy kto wykupi pakiet aktywacyjny w Październiku otrzyma dodatkowo darmową butelkę PhytoLife z tym zamówieniem! 

Do zobaczenia w Warszawie! 

 

Synergy WorldWide Welcomes Poland!

 

Synergy WorldWide is pleased to announce the highly anticipated launch of its 12th European market - Synergy Poland! 

On Tuesday, October 9, existing and prospective Team Members throughout Poland can sign up and solidify their spot in the Poland tree. With over 1500 preregistration signups, Poland is showing signs that it will be a very strong market within the European region. Many have worked hard to make this happen and are excited to see their efforts come to fruition. 

Prospective Team Members who wish to activate will simply pay the online business fee and place the associated activation order. Below you will find the different activation options for Poland.

Item Code  Item Description CV Total w/ Shipping + VAT 
SP76778 Activation Only - V3 (1 PA9, 1Mistify, 1 PhytoLife) 70 323.99
SP76779 Activation Only - PhytoLife - 4 Pack 70 298
SP76780 Activation Only - Double Mistify & 1 PhytoLife Combo 70 298
SP76781 Activation Only - ProArgi-9 Plus - 2 Pack  70 323.99
SP76782 Activation Only - Mistify - 3 Pack 70 323.99
SP76783 Activation Only - Triple V3 (3 PA9, 3 Mistify, 3 PhytoLife) 210 900.99


Existing Team Members who wish to change their address to Poland can do so. Both will be done by filling out the new Poland Getting Started form. The Poland Getting Started form will be available online on Tuesday, October 9. Synergy must receive a signed and completed copy of the Getting Started form for all Polish Team Members in order for them to begin their Synergy Business.
 

Synergy WorldWide, Polish Team Members, and European Team Members alike welcome this announcement with great excitement and anticipation. Synergy Europe continues to enjoy extraordinary growth, and we are confident that Poland will bring added strength to this region as they experience the amazing benefits of Synergy's heart healthy products and lucrative business opportunity. 

To help celebrate the Poland launch, an open meeting will be held in Warsaw on October 20th at the Warsaw Marriott Hotel from 14.00 to 19.00. Join Synergy’s Founder and CEO, Dan Higginson and Europe General Manager, Bengt Emanuelsson, as they host this exciting event. To register, please click here and follow the instructions. If you are traveling and would like to stay at the Warsaw Marriott Hotel, you can receive a discount by calling the hotel directly request the Synergy Worldwide rate. 

Warsaw Marriott Hotel 

Al. Jerozolimskie 65/79 • Warsaw, 00-697 Poland
+48 22 630 5245
420 PLN + VAT (includes breakfast) 

Seats and discounted rooms are limited, so be sure to register today! 

Wait, there’s more!  

Anyone who activates during the month of October will receive an additional FREE unit of PhytoLife with their activation order!

See you in Warsaw! 

Have questions about Synergy WorldWide Poland Grand Opening? Contact Synergy WorldWide

When & Where


Warsaw Marriott
65/79 Aleje Jerozolimskie
Warsaw
Poland

Saturday, October 20, 2012 from 2:00 PM to 7:00 PM (CEST)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.