Symposium HLSE: Meertalige kinderen: wat doe je er mee?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Park Theater Eindhoven

50 Elzentlaan

5615 CN Eindhoven

Netherlands

View Map

Event description

Description

Heritage Language Schools Eindhoven Symposium

English

The purpose of this event is to draw attention to the important role that a child's mother tongue ("heritage language") plays in his/her educational development. Dutch primary school teachers of the whole Brainport Region will have the chance to discover the many heritage language programs of the Eindhoven region and to receive tips about how to tap into children's multilingualism as a useful resource in the classroom.

Dutch primary school teachers and heritage language program organizers/teachers/volunteers are invited to attend. There is no fee, but registration is required.

HLSE has partnered with SALTO schools, SKPO schools, Holland Expat Center South, Brainport Development, and Parktheater to make this event possible.

The evening will be multilingual, with one speaker presenting in English (with slides in Dutch) and one in Dutch (with slides in English).

www.hlseindhoven.com/events/

Nederlands

Het doel van dit evenement is de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die de moedertaal van een kind ("erfgoedtaal") speelt in zijn / haar educatieve ontwikkeling. Nederlandse leraren in het basisonderwijs vanuit de gehele Brainport regio krijgen de kans om de vele erfgoedtaalprogramma's van de regio Eindhoven te ontdekken en tips te krijgen over hoe ze de meertaligheid van kinderen kunnen gebruiken als een nuttig hulpmiddel in de klas.

Nederlandse leraren in het basisonderwijs en erfgoedtaalprogramma-organisatoren / leraren / vrijwilligers zijn van harte welkom. Er zijn geen kosten, maar registratie is vereist.

HLSE werkt samen met SALTO-scholen, SKPO-scholen, Holland Expat Center South, Brainport Development en Parktheater om dit evenement mogelijk te maken.

De avond zal meertalig zijn, met één spreker in het Engels (met dia's in het Nederlands) en één in het Nederlands (met dia's in het Engels).

www.hlseindhoven.com/events/

Share with friends

Date and Time

Location

Park Theater Eindhoven

50 Elzentlaan

5615 CN Eindhoven

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved