Free

Sylweddau Seicoweithredol newydd, sef Anterth Cyfreithlon/New Psychoactive...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Training Room

Shire Hall

Glanhwfa Road

Llangefni

LL77 7TW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Yn y sesiynau briffio hyn, gallwch ddisgwyl dysgu mwy am y canlynol:

  • Beth yw’r sylweddau hyn

  • Y risgiau a’r niwed posibl sy’n gysylltiedig â’r defnydd o Sylweddau Seicoweithredol Newydd

  • Goblygiadau Deddf Sylweddau Seicoweithredol 2016

  • Sut i ymgysylltu’n effeithiol a gweithio gyda defnyddwyr Sylweddau Seicoweithredol Newydd.

Mae’r sesiynau hyn wedi’u hanelu at y rhai sy’n gweithio gydag oedolion neu bobl ifanc sy'n defnyddio neu a allai fod mewn perygl o ddefnyddio sylweddau seicoweithredol, yn ogystal â rhieni, gofalwyr maeth a defnyddwyr gwasanaeth.

Working in partnership with Drugaid Cymru, the 6 North Wales Authorities have organised 4 briefing sessions on ‘New Psychoactive Substances’ (NPS) – aka ‘legal highs’.

At these briefing sessions, you can expect to learn more about the following:

  • What these substances are

  • The risks and potential harms associated with the use of NPS

  • The implications of the Psychoactive Substance Act (PSA) 2016

  • How to effectively engage and work with NPS users.

These sessions are aimed at those who work with adults or young people who may use or be at risk of using psychoactive substances, as well as parents, foster carers and service users.

Share with friends

Date and Time

Location

The Training Room

Shire Hall

Glanhwfa Road

Llangefni

LL77 7TW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved