Free

Sygeplejefaglig Dag 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Novo Nordisk Fonden

19 Tuborg Havnevej

2900 Hellerup

Denmark

View Map

Event description
Sygeplejefaglig Dag 2020: "For hver dag der går, bliver vi ældre". En temadag om forskning i ældres sundhed og trivsel.

About this Event

Novo Nordisk Fonden har i samarbejde med Komite for Sygeplejeforskning inviteret en række oplægsholdere, der vil bidrage med perspektiver på temaet: ’For hver dag der går, bliver vi ældre – Sygeplejefaglig Dag 2020 om forskning i ældres sundhed og trivsel’.

Bevillingsmodtagere af Novo Nordisk Fondens sygeplejefaglige virkemidler vil desuden præsentere deres forskningsprojekter.

Nogle af dagens oplæg vil være på engelsk.

DAGENS PROGRAM

9:30 – 10:00 

Registrering med kaffe. 

10:00 – 10:15 

Velkomst ved Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Biomedical and Health Science Research and Applications, Novo Nordisk Fonden.

10:15-11:15

Sykepleiefaglige tilnærminger for å fremme trivsel and helse i eldre år – perspektiver, muligheter og utfordringer.

Marit Kirkevold, Instituttleder, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og Leder, Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, Universitetet i Oslo.

11:15 – 11:35

Veje ind i og ud af ensomhed i alderdommen.

Christine E. Swane, Direktør og forskningsleder, kultursociolog, ph.d., Fonden Ensomme Gamles Værn.

11:35 – 12:20

Frokost

12:20 – 12:40

De ældste danskere: Helbred, behandling og trivsel.

Kaare Christensen, Professor, dr. med., Dansk Center for Aldringsforskning, SDU.

12:40 – 12:55

Novo Nordisk Fondens støtte til sygeplejeforskning.

Kirsten Lomborg, Professor, Steno Diabetes Center Copenhagen, Formand for Novo Nordisk Fondens Komite for Sygeplejeforskning.

12:55 – 13:25

TASEMA – TArgeted SElf-MAnagement in Patients with Inflammatory Arthritis .

Bente Appel Esbensen, Senior Researcher, Copenhagen Center for Arthritis Research, Rigshospitalet.

Bevillingsmodtager af Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i Sygepleje 2019.

13:25 – 13:40

Kaffepause

13:40 – 14:10

Præsentation ved modtagere af Novo Nordisk Fondens ph.d.- og postdocstipendier indenfor Sygeplejeforskning 2019.

14:10 – 14:30

Lange liv. Gammel på den almindelige måde.

Bente Martinsen, Lektor, Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

14:30 – 14:45

Afrunding ved Tone Rustøen, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, Komitemedlem i Novo Nordisk Fondens Komite for Sygeplejeforskning.

14:45 – 15:30

Reception og networking

Share with friends

Date and Time

Location

Novo Nordisk Fonden

19 Tuborg Havnevej

2900 Hellerup

Denmark

View Map

Save This Event

Event Saved