Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Swansea University Law & Criminology Graduation Reception - Winter 2017 / Derbyniad Graddio Coleg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe - Gaeaf 2017

Swansea University College of Law & Criminology

Tuesday, 10 January 2017 from 15:30 to 18:00 (GMT)

Swansea University Law & Criminology Graduation...
Available Dates

Registration Information

Type Remaining End Quantity
Reception (All Graduates)/Derbyniad (Pob Graddedigion)
RSVP only as tickets are not required for admittance
161 Registrations 8 Jan 2017 Free  
Reception (Guests)/Derbyniad (Gwesteion)
RSVP only as tickets are not required for admittance
1031 Registrations 8 Jan 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Swansea University Law & Criminology Graduation Reception - Winter 2017 / Derbyniad Graddio Coleg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe - Gaeaf 2017

Event Details

Congratulations Graduates 2016!

The Head of College, Professor Elwen Evans QC warmly invites you and your guests to celebrate your Graduation at a Reception following the graduation ceremony.

Time:                  3.30 pm - 6.00 pm

Date:                  Tuesday 10 January 2017

Location:           The Core, Swansea University Bay Campus

Use this unique occasion to reflect on the challenges of the past year and acknowledge your achievements in the company of family and friends who can unite and share in your success.

Register now for tickets for yourself and your guests.

FAQs

Where can I find more information on Graduation day?

http://www.swansea.ac.uk/graduation/

Where can I contact the organiser with any questions?

lawgrads@swansea.ac.uk

Where can I find a map of the Bay Campus?

https://www.swansea.ac.uk/media/bay-campus-plan.pdf

Can I buy University's souvenirs on the day?

http://uk.campusclothing.com/UniProductCategories.aspx?universityid=36

 

Llongyfarchiadau i Raddedigion 2016!

Mae Pennaeth y Coleg, yr Athro Elwen Evans CF, yn estyn gwahoddiad cynnes i chi ac i'ch gwesteion ddathlu'ch Graddio mewn Derbyniad i'w gynnal ar ôl y seremoni raddio.

Amser:             3.30pm tan 6.00pm

Dyddiad:          Dydd Mawrth 10 Ionawr 2017

Lleoliad:           Y Craidd, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe

Defnyddiwch yr achlysur unigryw hwn i fyfyrio ynghylch heriau'r flwyddyn ddiwethaf ac i gydnabod eich cyflawniadau yng nghwmni'ch teulu a'ch ffrindiau, gan uno i rannu'ch llwyddiant.

Cofrestrwch nawr i dderbyn tocynnau i chi a'ch gwesteion.

Cwestiynau Cyffredin

Ble gallaf dderbyn rhagor o wybodaeth am y diwrnod Graddio?

www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/graddio/

Ble gallaf gysylltu â'r trefnydd os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

lawgrads@abertawe.ac.uk

Ble gallaf gael map o Gampws y Bae?

https://www.swansea.ac.uk/media/bay-campus-plan.pdf

Allaf brynu cofroddion y Brifysgol ar y dydd?

http://uk.campusclothing.com/UniProductCategories.aspx?universityid=36


Do you have questions about Swansea University Law & Criminology Graduation Reception - Winter 2017 / Derbyniad Graddio Coleg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe - Gaeaf 2017? Contact Swansea University College of Law & Criminology

Save This Event

Event Saved

When & Where


Swansea University
Bay Campus
Fabian Way
SA1 8EN
United Kingdom

Tuesday, 10 January 2017 from 15:30 to 18:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Swansea University College of Law & Criminology

The College of Law and Criminology at Swansea University now sits ahead of several Russell Group universities having moved up 8 places in the Guardian League Tables for 2016. The College is making impressive progress under the new leadership of Professor Elwen Evans QC, a leading criminal Silk.

From teaching satisfaction to employability prospects, Swansea offers a progressive curriculum with a comprehensive range of modules keeping it at the forefront of legal education in the UK. The Department of Criminology has achieved great success in the Guardian League Tables 2016 coming first in departmental rankings, ahead of 60 departments in the UK. It offers outstanding undergraduate and postgraduate courses in the discipline.

The College of Law & Criminology was ranked First in England & Wales for student satisfaction in the National Student Survey 2015.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Coleg y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Abertawe bellach o flaen nifer o brifysgolion Grŵp Russell, wedi codi wyth safle yn nhablau cynghrair The Guardian 2016. Mae'r Coleg yn cynyddu dan arweinyddiaeth newydd yr Athro Elwen Evans QC, sy'n sidanwr troseddol blaenllaw.


O fodlonrwydd addysgu i ragolygon cyflogadwyedd, mae Abertawe'n cynnig cwricwlwm blaengar ag ystod gynhwysfawr o fodiwlau sydd ar flaen y gad yn addysg y gyfraith yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Adran Droseddeg wedi cyflawni llwyddiannau gwych yn nhablau cynghrair The Guardian 2016, gan gyrraedd brig safleoedd yr adrannau, o flaen 60 o adrannau eraill yn y Deyrnas Unedig. Cynigia gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig eithriadol yn y ddisgyblaeth.

Coleg y Gyfraith a Throseddeg oedd y gorau yng Nghymru a Lloegr am fodlonrwydd myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2015.

  Contact the Organiser
Swansea University Law & Criminology Graduation Reception - Winter 2017 / Derbyniad Graddio Coleg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe - Gaeaf 2017
Party Food & Drink

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.