Sveriges roll i kampen mot skatteflykt
Free
Sveriges roll i kampen mot skatteflykt

Sveriges roll i kampen mot skatteflykt

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kungl. Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska museum

6 Slottsbacken

Gamla Stan

111 30 Stockholm

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Forum Syd lanserar rapporten Skatteflykten – Världens problem som visar hur Sverige har agerat mot den globala skatteflykten. Regeringen har haft en aktiv retorik men åtgärderna som har presenterats är inte tillräckliga för att stoppa skatteflykt från utvecklingsländer. Sverige stödjer fortfarande inte de två viktigaste verktygen: offentlig land-för-land-rapportering eller ett mellanstatligt skatteorgan under FN där alla länder kan delta på lika villkor.

Hur Sverige och EU agerar i skatteflyktsfrågan är avgörande för utvecklingsländernas möjlighet
att mobilisera resurserna som krävs för att finansiera Agenda 2030 och de nya globala målen. Hur har Sverige agerat i arbetet mot skatteflykt? Håller regeringspartierna vad de lovade innan valet 2014?

Medverkar gör bland annat:
Savior Mwambwa, kampanjchef, ActionAid International
Anna Blücher, policyrådgivare, Forum Syd
Hans Linde, (v) riksdagsledamot utrikesutskottet
Jörgen Hellman, (s) vice ordförande i riksdagens skatteutskott
Jan Ericson, (m) riksdagsledamot finansutskottet
Anders Schröder, (mp) riksdagsledamot försvarsutskottet

Moderator: Jesper Bengtsson, journalist och författare

Seminariet hålls delvis på engelska. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

För frågor, kontakta Anna Blücher, anna.blucher@forumsyd.org tel: 08-50637131

Share with friends

Date and Time

Location

Kungl. Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska museum

6 Slottsbacken

Gamla Stan

111 30 Stockholm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved