Sales Ended

Sverige i Mali - Hur genomsyrar Agenda 2030 det svenska utvecklingssamarbet...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Myntkabinettet, hörsalen

Slottsbacken 6

114 84 Stockholm

Sweden

View Map

Event description

Description

Mali är ett av världens fattigaste länder med svaga offentliga institutioner, utbredd korruption och kritiskt säkerhetsläge. Kvinnors möjligheter att delta i beslutsfattande processer är mycket små och den strukturella ojämlikheten mellan kvinnor och män är tydlig på alla nivåer i samhället.

Sverige har flera engagemang i Mali som bland annat inkluderar långsiktigt utvecklings­samarbete, humanitärt stöd och personal till FN:s militära insats Minusma. Syftet är att bidra till demokrati, jämställdhet och ökad respekt för mänskliga rättigheter men även att skydda civila och verka fredsbyggande. Agenda 2030 om hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet som Sverige bedriver i landet. Enligt strategin för utvecklingssamarbetet ska synergieffekter mellan de olika engagemangen tas tillvara. Hur görs detta i praktiken? Hur fungerar de biståndsledda insatserna i relation till de militära?

Moderator:

Katarina Höije, frilansjournalist och tidigare bosatt i Bamako, Mali

Paneldeltagare:

Daniel Johansson Århem, kansliråd, Tf chef för gruppen för Västafrika och Afrikas Horn Afrikaenheten, UD

Märtha Angert Lilliestråle, löjtnant, Livregementets husarer K 3 Plutonchef TUAV (Tactical unmanned aerial vehicle)

Jens Petersson, biträdande generalsekreterare, Svenska FN-förbundet


Tid: 18 december, kl 09.00:-10.30, frukostmacka från kl 8.30

Plats: Myntkabinettet, hörsalen, Slottsbacken 6, Stockholm

SEMINARIET ÄR FULLSATT! Vid intresse, mejla catherine.angmark@fn.se för en plats på reservlista.

Date and Time

Location

Myntkabinettet, hörsalen

Slottsbacken 6

114 84 Stockholm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved