Free

Süreç İyileştirme Eğitimi - (CMMIv2.0)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ramada Otel Ankara

Tunalı Hilmi Caddesi No:66 Kavaklıdere

Ankara

Turkey

View Map

Event description

Description

Süreç İyileştirmeden.. Performans İyileştirmeye..

Proje Yaşam Döngüsünden.. Ürün Yaşam Döngüsüne..

"Performans Odaklı" Süreç iyileştirme Eğitimi - CMMIv2.0

Eğitmen: Filiz ESER MSc., PMP®, CMMI (v2.0) Associate®, ISO 21500 Lead project Manager Trainer®

CMMI v2.0 modeline uygun süreç iyileştirme.

Günümüzde; hızla değişen piyasa koşulları, hızla artan teknolojik gelişmeler, değişen müşteri ihtiyaçları; İş yapış biçimlerimizi performans odaklı iyileştirmemizi zorunlu kılıyor.

İş yapış biçimlerimizin (süreçlerimizin) performans odaklı iyileştirilmesi ise;

  • Organizasyonumuzun perfomans ihtiyaçlarını anlamak,

  • Performans hedeflerimizi; organizasyonumuzun ihtiyaçlarına göre belirlemek, ölçmek, takip etmek ve sürekli iyileştirmek,

  • Tüm bunları yanısıra, temel yeteneklerimize odaklanmak ile mümkündür.

Her organizasyonun kendine ait kültürü, iş yapma alışkanlıkları, nesilden nesile aktarılan yazılı olmayan kuralları vardır. Bu nedenle, her organizasyonun kendi kültürüne ve yapısına uygun bir iş modeli oluşturması gerekmektedir. Hazır iş modelleri birebir kurum ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Ancak dünyada ve ülkemizde yaygın kabul gören iyi pratiklerden oluşan modellerin rehberliğinden yararlanmak hedeflerimiz ulaşmada iyi bir yol olabilir.

Eğitimde, CMMI v2.0 modeli rehberliğinde, "Performans Odaklı Kurumsal Süreç Modeli" oluşturulmasının yol ve yöntemleri üzerinde detaylı bilgi sağlanacaktır.

CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli); Dünyada ve ülkemizde; Bilişim, Savunma, Havacılık ve Uzay, Telekom, Sağlık, Enerji sektörlerinde uzun yıllardır yaygın şekilde kabul görmektedir. Bu yıl yürürlüğe giren CMMI Version 2.0 de, "performans iyileştirmeye" odaklanılması ve "çeviklik” yaklaşımının güçlendirilmesi dikkati çeken en temel özelliklerdir.

Eğitim Kapsamı ve Kazanımlar:

Eğitimde ;

  1. Sürekli iyileşen performans,

  2. Kurum kültürünün gelişmesi,

  3. Ölçümlenebilir süreçler,

  4. Ürün/Proje maliyetlerinin düşürülmesi,

  5. Ürün/hizmet kalitesinin arttırılması,

  6. Tekrarlanan işlerle(rework) geçen zamanın azaltılması,

  7. Öngörülen zaman ve kaynak maliyetlerindeki sapmaların azaltılması

gibi hayati kazanımlar sağlanması için izlenecek yöntemler konusunda bilgi edinilmesi sağlanacaktır. CMMI version 2.0 hakkında, deneyime dayalı örneklerle pekiştirilen, etkileşimli bilgilendirme sağlanacak, ilaveten, CMMI 1.3 sürümünden, 2.0 sürümüne geçiş için gereken yol haritasına dair ipuçları paylaşılacaktır.

Kimler Katılmalı; Bilişim, Savunma, Havacılık ve Uzay, Bankacılık, Enerji ve Sağlık gibi kritik öneme sahip sektörler önde gelmekle birlikte, tüm sektörlerden CIO seviyesi yöneticiler, Proje yöneticileri,Süreç İyileştirme ve Kalite Yönetimi Uzmanları, Teknik Ekipler (Sistem Mühendisleri, Analiz/Tasarım, Yazılım geliştirme uzmanları,) ve adayları.

Eğitim Süresi: 2 gün


Eğitim Konu Başlıkları:

1.Gün

1. Giriş;İyileştirme Hedefleriniz?, Performans Mükemmelliyeti & CMMI.

2. Model; Kategoriler, Pratikler.

3. Kaliteli Çözüm Üretimi ve teslimatı.

a. Kalite Güvence.

i. Gereksinimlerin Yönetimi ve Geliştirilmesi.

ii. Kalite Güvence.

iii. Doğrulama, geçerleme.

iv. Eş gözden geçirme.

b. Mühendislik ve Ürün geliştirme.

i. Teknik Çözümler.

ii. Ürün entegrasyonu.

c. Hizmet Yönetimi ve Teslimatı.

i. Hizmet sistemi geçişi.

ii. Hizmet teslimatı.

iii. Stratejik Servis Yönetimi.

d. Tedarikçi Yönetimi ve Seçimi.

i. Tedarikçi seçimi ve çözülmesi

ii. Tedarik Sözleşme Yönetimi.

4. Yönetim (MANAGING)

a. Yönetim ve Planlama

i. Tahminleme

ii. Plan

iii. İzleme ve Kontrrol

iv. Kapasite ve Uygunluk Yönetimi

b. İş Dirençliliğinin Yönetimi

i. Risk ve Fırsat Yönetimi

ii. Olay Yönetimi ve Önlenmesi

iii. İş Devamlılığı

c. İş Gücü Yönetimi

i. İşgücü ve Personel Yönetimi

ii. Yetenek ve Kariyer Geliştirme

iii. Kurumsal Eğitim

iv. İş Ekiplerinin Güçlendirilmesi

2. Gün

5. Destek

a. Uygulama Destek

i. Nedensel Analiz ve Çözümleme

ii. Konfigürasyon Yönetimi

iii. Karar Analizi ve Çözümleme

b. Güvenlik Yönetimi

c. Emniyet Yönetimi

6. İyileştirme

a. Performans İyileştirme

i. Süreç Yönetimi

ii. Süreç Varlıkları Geliştirme

iii. Performans Yönetimi ve Ölçümleme

b. Yeteneklerin Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi

i. Yönetişim

ii. Altyapı Geliştirme

7. Uygulama

Eğitmen Özgeçmişi: Beş yıl Kamu Kurumu, onbeş yıl Koç Grubu olmak üzere, yirmi yıl süreyle kamu, üretim ve bankacılık sektörlerine yönelik, yazılım geliştirme, analiz, tasarım ve proje yönetimi alanlarında, büyük ölçekli bilişim projelerinde görev almıştır.

2008 yılında kurduğu Eğitim ve Danışmanlık ofisinde Kamu ve Özel sektör kuruluşlarına, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi/Performans İyileştirme(CMMI) alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Kadın girişimciliği ve Dijital Dönüşüm alanlarında da özel projeler geliştirmeye devam etmekte, pek çok etkinlikte konuşmacı olarak görev almıştır.

2010-2014 arasında Proje Yönetim Derneği Başkanlığı görevinde bulunmuş olup, 2012’de PMP, 2016’da TOGAF, 2017 de ISO 21500 Lead Project Manager Trainer, 2018 de CMMI v2.0 Associate uluslararası sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

İletişim: filiz.eser@fidesbt.com

web: www.fidesbt.com

#süreçiyileştirme #cmmi #cmmiv2.0

Filiz ESER Referanslar – Gerçekleştirdiği Projeler/ Eğitimler/Seminerler

Configuration Management and DevOps Training (23 Dec 2018)

Project Benefit Management article has published on Journal of Project Management World (Dec.2018)

TBD Bilişim’2018 (21.11.2018) Digital Transformation! How can I do?” isimli makele ve sunum

TUBITAK ILTAREN CMMI V2.0 Training Technical Consultancy and Coordination (1.6-5.7.2017)

Süleyman Demirel University Industry and Quality Day (3.5.2018) Process Improvement and Industry 4.0 seminar

METU Department of Metallurgical and Material RD ( 31.7-1.8.2017) Configuration Management Training

OSTIM (www.ostim.org.tr) (21-26.8. 2017) Project Management and PMP Exam Preparation Training

ProjectsGroup ( 1 – 30 June Haziran 2017) EU Project Preparation (consultancy)

Bilkent University (29.3.2017) Project Managenment seminar

Turkish Petrolium (May 2016) Project Management Training, IT Project Management Training

T.C. CENTRAL BANK (19,20,25,26 Apr, 2,3,4,6 May 2016) Process management and Improvement Training

TBD Horizon 2020 work group (2015-2016) Reporting about Project Management and Standards

AU TTO (7.2015) Process Management Training

AU TTO (7.2015) Project Management Training

TED-Turkish Education Association- (2.2015 - 6.2015) Business Process Analysis, Process Improvement, (Consultancy of establishing Job Definitions, Strategic Business Goal infrastructure, target processes)

TECH Ankara’2014 (12.2014) My “Preparing of Sectoral / Organisational Risk Catalogues” Project has selected for AKA Project Catalog

Ministry of Science, Industry and Technology (11.2014 – Project Management Training (PMBOK))

GATE ELEKTRONIC (7-8.6.2014) CMMI Process Improvement Training

GraspSkills (22-23.5.2014) Project Management Training- PMP Exam Preparation Training

TUBITAK UZAY – Space Technologies Research Institute (3.6.2013- 18.1.2014) CMMI Level 3 Software Process Improvement Project Manager

Turkish Project Management Association (Proje Yönetim Derneği) (2010- 2014 , President, Seminar, Training, Speaker)

KILIM MOBILYA – FURNITURE FACTORY (24.8.2013)

Project Management Training (PMBOK)

TOBB University Training Center (23,28.5.2013)

Project Management Training (PMBOK)

NetSolution (15.7.2012- 10.9.2012 Software Process Maturity Assessment and Consultancy (CMMI Dev. 1.3)

METU Technopolis (9,11.7.2012)

Project Management Training(PMBOK)

Bilkent Üniversity (28.12.2011 – Software Process Improvement Seminar)

METU RD Team (5.5.2012 –Process Management Training)

Ministry of Science, Industry and Technology (21,22,23,24.11.2011 – Project Management Training (PMBOK))

Karel A.Ş. (4.6.2011 – Risk Management Training)

Bilintur A.Ş. (4.6.2011 – Risk Management Training)

Undersecretariat of Treasury ( 7-21.6.2010 – According to CMMI Model Process Improvement Training)

Çankaya Üniversitesi

Ankara Chamber of Industry (15,15,22,23.10.2010 – According to PCM, Project Preparation Training)

Havelsan EHSİM (23,24.8.2010 – Configüration Management Training)

CyberSoft (26,27,28.5.2010 - According to CMMI Model Process Improvement Training)

CyberSoft (2007 - CMMI Level 3 Process Improvement Consultant)

Koç-Sistem A.Ş. (1993-2006)

T.C. Ziraat Bankası (HOST Project)

Fintek A.Ş. (HOST Project)

Türk Telekom (ERP Project – Risk&Contract Manager)

Ministry of Finance (MASAK Project – Risk Assessor, Quality and Configuration Manager)

Beko Elektronik A.Ş. (MRP II Project)(1991-1993)

Turkish National Police (Archieve Project)(1986-1991)


#süreçiyileştirme #cmmi #cmmiv2.0 #cmmieğitimi #süreçiyileştirmeeğitimi


Share with friends

Date and Time

Location

Ramada Otel Ankara

Tunalı Hilmi Caddesi No:66 Kavaklıdere

Ankara

Turkey

View Map

Save This Event

Event Saved