Supercharging your Health ⚡ - Demo Day @Health Ven

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Budapest Music Center

8 Mátyás utca

1093 Budapest

Hungary

View Map

Event description
Explore how technology shapes the future of Healthcare on our Demo Day, where 23 startups exhibit demos and pitch for the final prize!

About this Event

Media open event! 

EXPO & Panel discussions

11:30-15:30 Startup exhibit - meet and try their products!

12:30-13:45 Startup Panel | Challenges of Healthcare Startups

14:00-15:15 Expert Panel | Startups are key drivers of Innovation - open for debate.

Panelists:

 • Lilla Jutkusz - Consultant, University of Debrecen
 • Erőss György – Senior Project Director, GE
 • Tamás Békási – RIS Business Creation Project Manager, EIT Health
 • Marcin Ciszewski, Ph.D. - Project Implementation Specialist, Medical University of Lodz
 • Lech Ignatowicz - CEO, Biopromic

moderated by Valeriano Donzelli, GE Energy

PITCH COMPETITION

15:30-16:00 Pitch Preparation/Registration and Arrival

16:00-17:00 Welcome Talks

 • Dr. Endre Ascsillan, Vice President of GE Hungary
 • Dr. István Szabó, Vice President, National Research, Development and Innovation Office
 • Balázs Fürjes, General Manager, EIT Health InnoStars
 • Enrique Shadah, MIT, Senior Industrial Liaison Officer
 • Daniel Szemerey, Co-Founder & Director, Health Venture Lab

17:00-19:00 Final Pitches (3 min pitch + 5 min jury Q&A)

Interdisciplinary Jury:

 • Ernest Lara | Catalyst Europe Manager, MIT
 • Attila Ferik| Senior Director, GE Healthcare
 • Ilona Kecskés | CEO, Smart Investment Platform
 • János Gyarmati | Regional Marketing Manager, GE Healthcare
 • Tamás Békási | Healthcare Startup Specialist, EIT Health
 • Enrique S. Shadah | Senior Industrial Liaison Officer, MIT

19:00-19:30 Jury Evaluation

19:30-20:00 Announcement of the results

NETWORKING

20:00-20:30 Photo shooting

20:30-22:00 Networking

Please note that by coming to the Demo Day you will be required to sign a formatted version of the below text, which ensures that we don't violate your privacy when using captured media.

GENERAL RELEASE

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, I the undersigned, hereby give GE Healthcare Magyarország Kft. (registered office: 1038 Budapest, Bence u. 3.; company registration number: 01 09 332949) my consent to have a photo, video and voice record of me and my appearance (the „Record”) taken by their employees or agents on the ... HVL - Supercharge your health - Demo Day event on .... October the 18th 2019.........., and, without need for any further consent, to upload, stream, broadcast, publish the Record – edited if neccessary – and to make it available, downloadable, recordable and commentable by other – occasionally, significant amount of and unidentifiable – users

□ with indicating my name / □ without indicating my name

in all print and non-print media and/or under the profiles of General Electric Inc, and/or other companies directly or indirectly controlled by General Electric Inc (together „GE”) on websites of Instagram™ (privacy policy: https://help.instagram.com/155833707900388), LinkedIn™ (privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy), Flickr™ (privacy policy: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm), Facebook™ (privacy policy: https://www.facebook.com/policies/?ref=pf), Twitter™ (privacy policy: https://twitter.com/privacy?lang=en), Youtube™ (privacy policy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/), and/or GE’s own websites including but not limited to http://ge.com and http://gereportscee.com/ (privacy policy: http://www.ge.com/privacy), for the purpose of communication about and/or promoting GE, GE’s products, services and activities in all countries without any geographical or temporal limitation considering also that privacy policy and general terms of use of the applied media may change even without prior notification.

I give GE Infrastructure Hungary Holding Kft. (registered office: 1138 Budapest, Váci út 117-119.; company registration number: 01-09-925511) my consent, furthermore, to manage my personal data namely my name, address, photo, video and voice record of me and my appearance (together: „Personal Data”), and to store Personal Data for 10 years and to use the service of data processor (Google Inc.; Box Inc.; .............................), and to forward Personal Data – in accordance with the binding corporate resolution approved by the competent authorities – to General Electric Inc. and companies directly or indirectly controlled by it in all countries in which GE conduct business activities on the purpose of documenting the abovementioned, and to make it accessible, to the necessary extent, to communication, public- and government relations, legal, compliance and HR personnel.

I am aware of that management of Personal Data described above is based on my voluntary consent, and also that I have the right anytime to request information about, block, correction of deletion of the Personal Data, via a request sent to ......edit.galli@ge.com in accordance with provisions of Act CXII. of 2011 on Privacy and Freedom of Information, and also that I have the right to seek remedy from the National Authority of Privacy and Information Freedom (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) or from the competent court.

I do agree that should any part of the present General Release deem to be invalid, it does not affect the validity of other provisions. I do agree that all elements of the legal relationship created by the present General Release, including but not limited to the validity and effect of it, shall be governed by the laws of Hungary, and also that in case of dispute relative to this legal relationship, the courts of Hungary shall be competent. I hereby certify and represent that I have read the foregoing and fully understand the meaning and effect thereof.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott, ezúton hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a GE Hungary Kft. Healthcare (székhely: 1038 Budapest, Bence u. 3., cégjegyzékszám: : 01 09 332949) a munkavállalói vagy megbízottai útján fénykép-, hang- és videófelvételt (a továbbiakban: „Felvétel”) készítsen rólam a ...2019.10.18. napon tartott .. HVL - Supercharge your health - Demo Day.. elnevezésű rendezvényen, valamint hogy a Felvételt – szükség esetén megszerkesztve vagy mással szerkesztetve –

□ a nevemet feltüntetve / □ nevem feltüntetése nélkül

további jóváhagyásom nélkül is az Instagram™ (adatvédelmi szabályzat: https://help.instagram.com/155833707900388), a LinkedIn™ (adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy), a Flickr™ (adatvédelmi szabályzat: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm), a Facebook™ (adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/policies/?ref=pf), a Twitter™ (adatvédelmi szabályzat: https://twitter.com/privacy?lang=en), illetőleg a Youtube™ (adatvédelmi szabályzat: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) internetes oldalain a General Electric Inc, illetőleg az általa közvetve vagy közvetlenül ellenörzött vállalatok (a továbbiakban együttesen: „GE”) által létrehozott profilok alatt, valamint a GE saját weboldalain, ideértve különösen a http://ge.com és a http://gereportscee.com/ címen található weboldalakat (adatvédelmi szabályzat: http://www.ge.com/privacy) is, illetőleg nyomtatott és elektronikus médiumokban, a GE-t, a GE termékeit, szolgáltatásait és tevékenységét népszerűsítő hírdetésekben és tájékoztatásokban bármely országban térbeli és időbeli korlátozás nélkül nyilvánossághoz közvetítse, elérhetővé és közzétegye, valamint hogy más, esetenként különösen jelentős számú, illetőleg meg nem határozható személyazonosságú felhasználók által véleményezhetővé, letölthetővé és rögzíthetővé tegye, figyelembe véve azt is, hogy az alkalmazott médiumok adatvédelmi szabályzatai és felhasználási feltételei előzetes értesítés nélkül is változhatnak.

Hozzájárulok továbbá, hogy a GE Infrastructure Hungary Holding Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119.; cégjegyzékszám: 01-09-925511) a nevemet, lakóhelyemet, engem ábrázoló képmást, videó- és hangfelvételt mint személyes adataimat (a továbbiakban: „Személyes Adat”) a fentiek dokumentálása céljából kezelje, és ennek keretében 10 évig tárolja, adatfeldolgozót (Google Inc.; Box Inc; .........................................) vegyen igénybe és hogy a General Electric Inc, illetőleg az általa közvetve vagy közvetlenül ellenörzött vállalatok részére – az illetékes hatóságok által jóváhagyott kötelező szervezeti szabályozásban foglaltak szerint – továbbítsa mindazon országokba, melyekben a GE üzleti tevékenységet folytat, továbbá hogy – a feltétlenül szükséges mértékben – megismerhetővé tegye a GE kommunikációs, társadalmi és kormányzati kapcsolatokért felelős, jogi, megfelelőségi és személyügyi munkatársai részére.

Tudomással bírok arról, hogy a fentiek szerinti adatkezelés az önkéntes hozzájárulásomon alapul, valamint hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint a .. edit.galli@ge.com.. címre küldött levélben tájékoztatást kérhetek az adatkezelésről, illetőleg kérhetem a kezelt személyes adataim helyesbítését, törlését vagy zárolását, valamint hogy jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Informáciszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vagy az illetékes bírósághoz fordulhatok.

Egyetértek, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat bármely része érvénytelennek bizonyul, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Egyetértek, hogy a jelen nyilatkozat alapján létrejött jogviszony valamennyi elemére, ideértve a nyilatkozat érvényességét és hatályát is, Magyarország joga az irányadó, valamint hogy e jogviszonyra vonatkozó jogvita esetén Magyarország illetékes bíróságai rendelkeznek joghatósággal. A jelen nyilatkozatot átolvasás és értelmezés után, mint akaratommal mindenben egyezőt írom alá.

Signature / Aláírás: _________________________________

Name / Név: _______________________________________

Address / Lakcím: __________________________________

Date and place / Kelt: _______________________________

Date and Time

Location

Budapest Music Center

8 Mátyás utca

1093 Budapest

Hungary

View Map

Save This Event

Event Saved