Free

Summerpreneurs: Loopa part 3. Value proposition (SU)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Universitetsvägen 8

8 Universitetsvägen

C/O SU-Inkubator

114 18 Stockholm

Sweden

View Map

Event description

Description

För att en transaktion ska uppstå behöver partenas enas om värdet för en prestation. Under föreläsningen kommer vi kartlägga en organisations alla beståndsdelar genom Lean Canvas och fördjupa oss i hur ditt värdeerbjudande händer ihop med framför allt kunden, men till lika resterande bitar.

In order for a transaction to take place both parts have to agree upon a value, which will be exchanged for a service or product. We will map out an organisations different parts during the lecture through a Lean canvas and submerge within the value creation domain.

Share with friends

Date and Time

Location

Universitetsvägen 8

8 Universitetsvägen

C/O SU-Inkubator

114 18 Stockholm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved