€0 – €175

Succesvol omgaan met mensen: gebruik van de theorie van gedragsstijlen.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Vlerick Business School Gent - Alumni

Reep 1

B-9000 Gent

Belgium

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

Succesvol omgaan met mensen via het gebruik van de theorie der Gedragsstijlen

Alhoewel menselijke reacties soms niet te voorzien zijn, zit er in de schijnbaar toevallige gedragingen meer systematiek dan we zouden denken. Met andere woorden, mensen vallen in hun optreden vaak terug op gewoonten die tamelijk goed voorspelbaar zijn.

Honderden uitdrukkingen illustreren dit: “Dit is typisch iets voor haar”, “Ik verwachtte dit soort reactie”, “Als je hem op die manier aanpakt heb je een goede kans”,...

We weten uit ervaring dat we sommige medewerkers of klanten zeer direct moeten benaderen zonder veel omslachtige uitleg, dat we anderen feitelijke informatie dienen te geven om hen te overtuigen, dat we met nog anderen aangename en vriendschappelijke relaties moeten opbouwen om enige invloed op hen uit te oefenen. En daar komt het toch altijd op aan in de communicatie: anderen beïnvloeden. Of je nu wil informeren of motiveren, belonen of disciplineren, ideeën uitlokken of overtuigen - steeds is het uiteindelijk doel: invloed uitoefenen.

Maar veel mensen waarmee we te maken hebben verschillen van ons. Iedereen heeft een eigen specifiek gedragstype, dit is een herkenbaar en een stuk voorspelbaar patroon in de manier waarop men met mensen en situaties omgaat. Het is de natuurlijke manier waarop we ons gedragen.

Maar als we ons natuurlijk gedragen - dus altijd zogezegd onszelf zijn - vervreemden we anderen van ons zonder dit te beseffen. Waarom ? Omdat wat natuurlijk is voor ons, dit niet noodzakelijk voor hen zo is. Als we met anderen willen opschieten dan is het essentieel dat we ons bewust zijn van onze spontane tendensen en deze van de anderen, zodat we de signalen die ze uitsturen opvangen en daar gepast op inspelen. Zo kunnen we ons gedrag bijsturen in de richting van de persoonlijkheid van de andere, zodat deze zich comfortabel voelt en wij op zijn/haar golflengte komen. Zo zullen de spanningen verminderen, kan een relatie opgebouwd worden en zullen we succesvoller met mensen omgaan.

In deze lezing leer je je eigen voorkeursgedragingen kennen, krijg je de middelen aangereikt om deze van anderen op een betrouwbare manier in te schatten en leer je hoe je daar het best op kunt inspelen op een eerlijke manier. Belangrijk hierbij is dat we dit niet manipulatief doen met respect voor de persoonlijkheid en de integriteit van de gesprekspartner. De theorie is begrijpbaar en steunt op ervaringsgericht onderzoek.

Biografie van de spreker Prof. Willy Musschoot.

Willy Musschoot behoorde tot de eerste generatie stafmedewerkers van professor André Vlerick. Hij werd op het toenmalige Seminarie aangesteld tot lector U.G. verantwoordelijk voor de psychologische vakken, sociale vaardigheden en human resources management. Hij bleef er part time actief als gastprofessor tijdens zijn verdere carrière als consultant. Hij groeide uit tot een gekend vormingsspecialist die actief was in het bedrijfsleven en in overheidsdiensten o.m. op het vlak van leiderschap, sociale vaardigheden, people management, zelfkennis, teambuilding. Hij was jaren lid van de Algemene Raad van de Vlerick Business School. Hij was tientallen jaren gastprofessor aan de Hogeschool Gent.

Welkom om 18h30 - Avondlezing start om 19h00 stipt - Drink in de bar om 21h00.

Indien U 5 of meer lezingen van het thema "Persoonlijke Ontwikkeling" wil bijwonen, bevelen we U aan om een abonnement te nemen op deze reeks - zie het EventBrite aanbod daarvoor.

Share with friends

Date and Time

Location

Vlerick Business School Gent - Alumni

Reep 1

B-9000 Gent

Belgium

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved