Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Institute of Solid State Physics, University of Latvia

8 Ķengaraga iela

1063 Rīga

Latvia

View Map

Event description
The Student Deep Science Hackathon will be a workshop for students to create and develop new innovative ideas

About this Event

Studentu Deep Science Hackathon būs jaunu inovatīvu ideju radīšanas un attīstīšanas darbnīca studentiem, kurā tiks identificētas spēcīgākās / interesantākās idejas (STEM jomās) un veidotas starpdisciplināras komandas ar inovācijas potenciālu. 3 dienu laikā dalībnieki veidos starpdisciplināras komandas ar iepriekš iesniegtām idejām, attīstīs tās kopā ar mentoriem un pasākuma noslēgumā prezentēs komercializācijas plānu žūrijai, zinātniekiem, investoriem un interesentiem. Pasākuma laikā dalībniekiem tiks nodrošināts mentoru atbalsts, kopstrādes vide un informācija komercializācijas soļu veikšanai.

The Student Deep Science Hackathon will be a workshop for students to create and develop new innovative ideas, which will identify the strongest / most interesting ideas (in STEM fields) and build interdisciplinary teams with innovation potential. Within 3 days, participants will form interdisciplinary teams with pre-submitted ideas, develop them with mentors, and present a commercialization plan to the jury, scientists, investors and stakeholders at the end of the event. During the event, participants will be provided with mentor support, a coworking environment, and information to complete their commercialization steps.

"Studentu Deep Science Hackathon" tiek atbalstīts ar ERAF līdzfinansēto projektu Nr. 1.1.1.3/18/A/007 "Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem"

Schedule

Friday 6.12.

17:30 - Check-in, networking, coffee, snacks

18:00 - Opening & Introduction, Start-up Ecosystem

19:30 - Presentation of ideas

21:00 - Team formation

22:00 - Team training – Steps Plan

22:30 - Team works begins

Saturday 7.12

9:00 – Breakfast

10:00 – 1st Checkpoint & Team Training

10:30 – Preparation for Mentor session

11:00 – Presentations for Mentors

12:00 – Lunch

12:30 – Mentors works with every team

16:30 – break

16:45 – 2nd Checkpoint

18:30 – Dinner

19:30 – Key working night

Sunday 8.12

9:00 – Breakfast

10:00 – Energizer & Updates

10:15 – 3rd Checkpoint

11:30 – 1st Pitch training session

13:00 – Lunch

14:00 – 4rd Checkpoint

16:30 – Final updates & reflections

17:00 – Final Event

19:30 – Wrap-up & Networking

Share with friends

Date and Time

Location

Institute of Solid State Physics, University of Latvia

8 Ķengaraga iela

1063 Rīga

Latvia

View Map

Save This Event

Event Saved