$0 – $10

Strategic Courts, Constitutional Revolutions and Democratic Backsliding

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Rockefeller University

504E 63rd st

38th floor solarium

New York, NY 10065

View Map

Event description
האסטרטגיה והטקטיקות של הנשיא אהרן ברק, למה הן עבדו? למה הן היו לגיטימיות?

About this Event

למה אנו חווים מתקפה נגד בית המשפט הנוכחי? האם על בית המשפט להדיח את ראש הממשלה?

הבנה איך נבנה כוחו של בית המשפט העליון באופן אסטרטגי וטקטי ומהן מגבלות הכוח מול רשויות השלטון האחרות, ניתוח דינמיקה פנימית המושפעת גם מהלכי רוח בינלאומיים

פרופ' רבקה ווייל, חוקרת איך מתרחשים שינויים חוקתיים, נבנה כוח מוסדי, מתעצב דיאלוג בין רשויות השלטון, מתרחשת פרישה של מדינות או ברקזיט

על המרצה:

רבקה ווייל, פרופ' חבר במרכז הבינתחומי, הרצליה וב-University of Chicago School of Law. היתה פרופ' אורח ב-Yale Law School. מתמחה ועוזרת משפטית לשעבר של הנשיא אהרן ברק. מומחית למשפט חוקתי ולמשפט השוואתי.

הפעילות ממומנת ע”י משרד העלייה והקליטה – המרכז לקליטה במדע ואגף יזמות עסקית

Share with friends

Date and Time

Location

The Rockefeller University

504E 63rd st

38th floor solarium

New York, NY 10065

View Map

Save This Event

Event Saved