Sold Out

Stockholm: Fysiologiska effekter av statiskt kontra dynamiskt stående för b...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Münchenbryggeriet (Lokal: Sjösiden)

45 Söder Mälarstrand

118 25 Södermalm

Sweden

View Map

Event description

Description

Välkommen på workshop 28.november i Stockholm för fysioterapeuter och sjukgymnaster.

Fysiologiska effekter av statiskt kontra dynamiskt stående för barn och unga med CP

Ph. D. Katarina Lauruschkus har i samarbete med sin kollega Åsa Tornberg från Lunds Universitet forskat på fysiologiska effekter hos barn och ungdomar med CP GMFCS nivå IV och V när de står i en statisk (ståskal) respektive dynamisk (Innowalk) position. I föreläsningen kommer Katarina Lauruschkus att referera både till pilotprojektet, vilket innehöll 8 deltagare och en efterföljande forskningsstudie som omfattade 24 barn och ungdomar.

Katarina Lauruschkus har många års erfarenhet som fysioterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen. Hon disputerade våren 2015 med sin doktorsavhandling om fysisk aktivitet för barn med rörelsenedsättningar på Lunds universitet. Sedan dess har hon forskat vidare om statiskt och dynamiskt stående och arbetar som forsknings- och utvecklingsledare.

Made for Movement kommer att ha en genomgång av NF-Walker och Innowalk. Vilka erfarenheter har vi av att jobba med Innowalk och NF-Walker, olika funktionsnivåer och GMFCS-nivåer. Vad har hänt senaste året?


Anmälan senast 21.november 2018

Share with friends

Date and Time

Location

Münchenbryggeriet (Lokal: Sjösiden)

45 Söder Mälarstrand

118 25 Södermalm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved