Free

Steiger Compact School - Amsterdam

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Christ Church

42 Groenburgwal

1011 JJ Amsterdam

Netherlands

View Map

Event description

Description

[zie de Nederlandse tekst onderaan]

How can we reach the millenials in our city?

Millenials are growing up in a world of social media, friends on Facebook, fear of missing out and career stress. Big ideals seem long gone, but we're still looking for happiness, a meaningful life and friendships. At the same time there is so much loneliness, people struggling with depressions and burn-outs among twenty-somethings. Who am I? What are my gifts? How can I be happy? Who can guide me through these bigger life questions?

Jesus is the only answer.

But where do we find Jesus? The church seems to be for another generation and religion only causes wars.

How do we reach this generation with this message of hope and the love of Jesus? Come to our two day compact school to learn about new creative ways of evangelism that will help us reach out to these young urban millenials.

Hope and faith for a new generation! Are you in?


Steiger Compact School Amsterdam

www.steiger.org/AMScompact

Costs: 20 Euro

The Steiger Compact School is an intensive mission training program that provides an understanding of the Global Youth Culture, and teaches the biblical values, principles and models for relevantly sharing Jesus and making disciples among young people who would not usually walk into a church.

God’s heart is broken for this generation.

Attend the Steiger Compact School to learn how you can impact the secular youth culture with the Gospel!

Co-host: Vineyard Amsterdam

Partners: Hoop voor Noord, De Verbinding, YWAM Amsterdam, Noorderkerk

For questions or more information, contact us at AMScompact@steiger.orgSpeakers

David Pierce

David Pierce is the founder of Steiger International. He is a gifted proclamation evangelistic, dynamic speaker and visionary.

In the early 1980s, at the height of the European punk rock movement, David Pierce started a Bible study on a barge (called Steiger 14) behind Central Station in Amsterdam, Holland, reaching disenfranchised young people of that city. It was there that David started a band called "No Longer Music" (NLM) as a tool to communicate the Gospel of Jesus to these young people who would never step foot into a church.

Since then, David has taken the message of Jesus to some of "the darkest corners of society", including closed Islamic countries, terrorist clubs, squatter villages, anarchy festivals, brothels, junkie joints, punk & goth music festivals, Satanist clubs and New Age gatherings.

www.steiger.org/davidpierce


Aaron Pierce

Aaron Pierce is the Executive Director of Steiger International, a worldwide mission organization that is called to reach and disciple the Global Youth Culture for Jesus.

Aaron grew up in the center of Amsterdam, where he saw first-hand the transformational power of God in the lives of many lost and hopeless people. Aaron was a member of the evangelistic rock band No Longer Music from 2005 to 2011, preaching the Gospel all over Europe, South America and the Middle East.


Today, Aaron oversees Steiger International’s strategic direction, continues to participate in evangelistic tours around the world, teaches at Steiger training events, develops new ministry partnerships and more.


Mark Hage

Mark Hage is the lead pastor of Vineyard Amsterdam, a young urban international church right in the center of Amsterdam with the desire to express the heart of God in the heart of the city.

Mark was on his way to become either a jazz drummer or a philosopher, but he encountered Jesus along the way and saw his life radically turned upside down. He found a peace and purpose like never before. Soon friends and family around him came to faith in Jesus. Since then he has been trying to connect more and more people with God, helping them to find the fullness of life that Jesus promises us all.

He lives in Amsterdam with his wife Inez and their 2 year old daughter Lucy.
Program


Friday

18:00 - 19:00 Registration, meet & greet and diner

19:00 - 19:30 Worship

19:30 - 20:15 Seek God / Broken Heart (David Pierce)

20:15 - 20:30 Break

20:30 - 21:00 Steiger: Vision to Reach the Global Youth Culture (Aaron Pierce)

21:00 - 21:30 Hang out, food and drinks, DJ music


Zaterdag

09:00-10:00 Worship and prayer

10:30-11:30 Understanding the Global Youth Culture (Aaron Pierce)

11:30 - 11:45 Break

11:45 - 12:45 Speak the Language of the People (David Pierce)

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 15:00 Church in the Urban Globalized Context (Mark)

15:00 - 15:15 Break

15:15 - 16:00 What's next? Join the action! (Aaron Pierce)Amsterdam Creatieve Street Outreach

4-8 June

You are invited to participate in creative street evangelism. Join people from all over the world as they descend on the streets of Amsterdam to creatively proclaim the love of Jesus, including music, drama, flash mobs and other creative evangelism ideas.

For more information, contact AMScompact@steiger.orgWhat is Steiger?

Steiger is a worldwide mission organization that is called to reach and disciple the Global Youth Culture for Jesus.

Steiger raises up missionaries and equips the local church to proclaim the message of Jesus in the language of the Global Youth Culture and establishes long-term teams in cities through ongoing outreach, discipleship and local church partnership.

www.steiger.org
[Nederlandse tekst]

Hoe kan de zoekende millenium generatie bereikt worden?

De millenials groeien op in een wereld van social media, vrienden op Facebook, fear of missing out en CV-stress. Grootse idealen zijn uit, maar we zijn wel zoekend naar geluk, een betekenisvol leven en vriendschap. Tegelijkertijd zien we zoveel eenzaamheid, depressies en burn outs bij twintigers. Wie ben ik, wat kan ik en hoe word ik gelukkig? Wie kan mij richting geven bij deze levensvragen?

Jezus is het enige antwoord.

Maar waar vind ik antwoorden van die Jezus? De kerk is van de vorige eeuw en religie daar komt alleen maar oorlog van.

Hoe bereiken we deze generatie met de boodschap van hoop en Gods liefde?

Kom naar het twee-daagse seminar over nieuwe creatieve vormen van evangelisatie voor de mondiale urban millenials.

Hoop en geloof voor een nieuwe generatie! Doe je mee?


Steiger Compact School Amsterdam

www.steiger.org/AMScompact

Kosten: 20 Euro

De Steiger Compact School is een intensief trainingsprogramma dat een beter begrip van de mondiale jeugdcultuur geeft en Bijbelse waarden, principes en modellen onderwijst, die relevant zijn voor het delen van Jezus en het maken van discipelen onder jonge mensen die normaal gesproken geen kerk binnen zouden lopen.

God’s hart breekt voor deze generatie.

Kom naar de Steiger Compact School om te leren hoe je de seculiere jeugdcultuur kunt bereiken met het Evangelie!

Co-host: Vineyard Amsterdam

Partners: Hoop voor Noord, De Verbinding, YWAM Amsterdam, Noorderkerk

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen via AMScompact@steiger.orgSprekers

David Pierce

David Pierce is de oprichter van Steiger International. Hij is een begenadigd dynamische spreker en een visionair.

In de vroege jaren ’80, op het hoogte punt van de Europese punk-rock beweging, begon David Pierce een Bijbel studie op een schip (genaamd Steiger 14) achter Amsterdam Centraal Station, waarmee hij verwaarloosde jonge mensen in de stad bereikte. Hier begon David de band ‘No Longer Music’ (NLM) als manier om het Evangelie van Jezus te delen met deze jonge mensen, die nooit in de kerk kwamen.

Sinds die tijd heeft David de boodschap van Jezus naar de donkerste hoeken van de samenleving gebracht, zoals gesloten Islamitische landen, terroristische groepen, kraakgemeenschappen, anarchistische festivals, bordelen, drugspanden, punk & gothic muziekfestivals, satanistische clubs en New Age bijeenkomsten.

www.steiger.org/davidpierce


Aaron Pierce

Aaron Pierce is uitvoerend directeur van Steiger International, een wereldwijde missie-organisatie die geroepen is om volgelingen voor Jezus te ontwikkelen in de mondiale jeugdcultuur en zich uit te strekken naar hen.

Aaron groeide op in het centrum van Amsterdam, waar hij zelf de transformerende kracht van God zag in de levens van velen verloren en hopeloze mensen. Aaron was van 2005 tot 2011 lid van de evangelische rockband No Longer Music waarmee hij het evangelie preekte door heel Europa, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

Tegenwoordig overziet Aaron Steiger International’s strategische richting, neemt hij deel aan evangelische tournees over de hele wereld, geeft hij les bij Steiger training events, ontwikkelt hij nieuwe partnerships en meer.


Mark Hage

Mark Hage is pastor van Vineyard Amsterdam, een jonge, stedelijke, internationale kerk midden in het centrum van Amsterdam, met het verlangen het hart van God uit te drukken in het hart van de stad.

Mark was op weg om een jazzdrummer of filosoof te worden, toen hij Jezus tegen kwam en merkte hoe zijn leven radicaal op z’n kop werd gezet. Hij vond vrede en een doel zoals hij dat nog niet eerder meemaakte. Al snel kwamen ook vrienden en familie tot geloof in Jezus. Sindsdien probeert Mark steeds meer mensen in contact te brengen met God en hen te helpen het volle leven te vinden dat Jezus ons allemaal belooft.

Hij woont in Amsterdam met zijn vrouw Inez en hun 2-jarige dochtertje Lucy.Programma


Vrijdag

18:00 - 19:00 Registratie, meet & greet en diner

19:00 - 19:30 Aanbidding

19:30 - 20:15 Zoek God / Gebroken Hart (David Pierce)

20:15 - 20:30 Pauze

20:30 - 21:00 Steiger: Visie om de wereldwijde jeugdcultuur te bereiken (Aaron Pierce)

21:00 - 21:30 Ontspanning, eten & drinken, DJ


Zaterdag

09:00-10:00 Aanbidding en Gebed

10:30-11:30 De mondiale jeugdcultuur begrijpen (Aaron Pierce)

11:30 - 11:45 Pauze

11:45 - 12:45 Spreek de taal van de mensen (David Pierce)

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 15:00 Kerk in een urban context (Mark)

15:00 - 15:15 Pauze

15:15 - 16:00 En nu? Doe mee! (Aaron Pierce)Amsterdam Creatieve Street Outreach

4-8 juni

We willen je uitnodigen om mee te doen aan creatieve straatevangelisatie. Samen met mensen van over de hele wereld de straat van Amsterdam op gaan om op creatieve wijze de liefde van Jezus te verkondigen, met muziek, drama, flash mobs en andere creatieve evangelisatie ideeën.

Voor meer informatie, email AMScompact@steiger.orgWat is Steiger?

Steiger is een wereldwijde missie-organisatie die is geroepen om voor Jezus de mondiale jeugdcultuur te bereiken en leerlingen van hen te maken.

Steiger ondersteunt missionarissen en helpt lokale kerken om de boodschap van Jezus te verkondigen in de taal van de mondiale jeugdcultuur, en richt duurzame teams op in steden door voortdurende outreach, discipelschap en partnerships met lokale kerken.

www.steiger.org


Share with friends

Date and Time

Location

Christ Church

42 Groenburgwal

1011 JJ Amsterdam

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved