Sofia Innovation Camp

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sofia City Art Gallery

1 Gen.Gurko str, Sofia

1000 Sofia

Bulgaria

View Map

Event description
Инновационен лагер София

About this Event

В периода 29-31 2019 г. март в София ще се проведе иновационен лагер, като част от пилотния проект на Съвместния изследователски център на Европейската комисия „Науката среща регионите/парламентите“. Проектът има за цел да бъдат организирани редица събития в европейски градове за подобряване на комуникацията между представителите на научните среди и участниците в управлението, както и предоставянето на валидирана изследователска информация по теми от ключово значение на взимащите решения.

Столична община беше избрана като един от градовете участници в проекта и ще организира иновационния лагер в партньорство с Асоциация за развитие на София. В рамките на събитието ще бъдат разгледани три предизвикателства, пред които София, а и голяма част от градовете в България са изправени. Целта е да се съберат мненията и идеите на различни групи от обществото и да се стигне до решения, които биха могли да се приложат на практика. Методологията на иновационните лагери се основава на факта, че когато се съберат на едно място хора с различен профил и интереси има голяма вероятност да достигнат до ефективни решения по зададените проблеми. В лагера е планирано да вземат участие 100 души, които да са разделени в три групи.

Повече информация: https://www.innocampsofia.net

Date and Time

Location

Sofia City Art Gallery

1 Gen.Gurko str, Sofia

1000 Sofia

Bulgaria

View Map

Save This Event

Event Saved