Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 45 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 10

Izlagač: Mirjana Nedović, Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Suradnici na događaju: Tatjana Petrač

Opis događaja: „Snaga iskrica u mreži“ (marketing posebnih područja). Leptirići su Udruga djece sa poteškoćama u razvoju, i ideja je podići svijest javnosti i utjecati da se više umreže u društvo, a kroz radionicu bi im dali podršku (kroz društveno odgovorno ponašanje). Cilj je osvijestiti javnost o postojanju takve djece koja mogu doprinijeti dobrobiti zajednici svojim aktivnim uključivanjem u svakodnevne poslove i događaje. Želimo ukazati da društvo i zajednica u kojoj jesu mogu učiniti više za njih kroz umrežavanje.

Sektor kreativne industrije: Oglašavanje i tržišne komunikacije

Programski sadržaj namijenjen je: Studentima, članovima udruga i kreativcima

Životopis:

Dr. sc. Mirjana Nedović rođena je 18. studenog 1969. godine u Osijeku, gdje je završila osnovno obrazovanje i srednju školu CUO „Braća Ribar“ u Osijeku. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisala je Ekonomski fakultet u Osijeku na kojem je završila znanstveni magisterij 2007., i na istom fakultetu stekla akademski stupanj doktorice znanosti 2012. godine. Ekonomski fakultet u Osijeku 2016.godine bira ju u zvanje znanstvene suradnice. Dr.sc. Mirjana Nedović radi na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru kao prodekanica za nastavu i studente, te drži kolegije iz Marketinga u trgovini, Menadžmenta u trgovini i Logistike u trgovini.

Životopis suradnika:

Tatjana Petrač diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer: Marketing u travnju 1990. godine i stekla zvanje diplomiranog ekonomista. Nakon studija završila je pedagoško-psihološku izobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i od prosinca 1990. zaposlena je u Trgovačkoj i komercijalnoj školi „Davor Milas“ Osijek kao profesor ekonomske grupe predmeta. U lipnju 2015. završila je poslijediplomski specijalistički studij MARKETING POSEBNIH PODRUČJA. Od srpnja 2015. do siječnja 2016. obavljala je dužnost predsjednice udruge operiranih žena od karcinoma dojke Mammae club Osijek te pomaže u podizanju svijesti javnosti o većoj brizi za vlastito zdravlje i društveno odgovornom ponašanju. Član je i udruge Šokačka grana gdje učestvuje u promicanju tradicijske kulture.

Sponzor događaja: Nova FurcaDate and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved