Smart Hackathon: Smart Buildings for Smart Cities

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Co.Station Brussels

5 Parvis Sainte-Gudule

1000 Brussel

Belgium

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

What is a Hackathon?

A Hackathon is an event where a group of volunteer developers gathers for the collaborative generation of ideas & prototyping over several days. It is a creative process frequently used in the field of digital innovation.

The event often takes place on weekends to make it easier for employees or self-employed workers to be available. It can be organized by a school, a company, an administration, a specific sector, etc.

There are no established rules governing this type of event. However, each time, the following essential points are included:

 • Choice of projects by those who carry them out;
 • Very short lead time;
 • Group dynamics and the challenge of emulation or competition;
 • The obligation to produce a working prototype.

For more information, contact us: hackathon@cnc.be

What will really happen during this weekend?

Friday evening:

 • Presentation of the data and usable means, the guiding ideas or objectives sought ("pitch") by the project leaders;
 • Vote of the participants (those who will develop) to select a number of projects proportional to the number of participants present, each selected project must have at least two or three developers/designers. Sometimes trainers or special guests are made available or creative techniques are encouraged ("Fly on the wall", "Graffiti Wall", "Immersive" techniques...) ;
 • Team building, and development (for about 48 hours). Sometimes observers/mediators can intervene, reminding us of the role of icebreakers, leaders and teamwork.

Saturday and Sunday:

 • Intensive team project development;
 • Regular contact with coaches to question, help and guide groups in their project development.

Sunday afternoon:

 • Demonstration of prototypes of part or all of the project in front of a jury of specialists (and sometimes with the opinion of the other teams and an invited audience);
 • Award ceremony. Many prices to be won!

Why should I participate?

 • Special theme: "Smart Buildings for Smart Cities"
 • Dedicated coachs for each approach (IT, International laws, Business, Scale-up, Pitch...)
 • Stakeholders concerned by your issues, the possibility of networking with a direct impact on your activities;
 • A possibility of supporting an innovative internal project to which you cannot devote time in a traditional way: multidisciplinary actors who can criticize your project, improve it. After the weekend, you can come out with a prototype of your idea that can be used;
 • Support after the event for the best ideas during the "follow-up day";
 • It is a unique experience to live, as much by the notion of teamwork, the intensity of the weekend as by the friendliness shared throughout the event.

You can visit us on https://www.smarthack.be/


Tickets

79€ ticket early bird: Including participation to the Hackathon and healthy food, drinks for all the weekend.

/////////////////////////////////////////////////////////////////// NL ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wat is een Hackathon?

Een Hackathon is een evenement waarbij een groep van vrijwillige ontwikkelaars samenkomt om gezamenlijk ideeën te bedenken en te prototypen tijdens verschillende dagen. Het is een creatief proces dat vaak gebruikt wordt in het veld van de digitale innovatie.
Het evenement vindt dikwijls plaats tijdens het weekend zodat werknemers en zelfstandigen zich makkelijker kunnen vrijmaken. Het kan georganiseerd worden door een school, een bedrijf, een bestuur, een specifieke sector, enz.

Er bestaan geen vooropgestelde regels rond hoe dit evenement eruit moet zien. Maar volgende essentiële elementen zijn wel steeds aanwezig:

 • Het project wordt uitgekozen door zij die eraan werken;
 • Zeer korte doorlooptijd;
 • Groepsdynamiek en de uitdaging van wedijver en concurrentie;
 • De verplichting om een werkend prototype te ontwikkelen.

Indien u meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren via: hackathon@cnc.be

Wat zal er echt gebeuren tijdens dit weekend?

Vrijdagavond:

 • Voorstelling van de gegevens en de bruikbare middelen, de begeleidende ideeën en doelstellingen worden gezocht (“pitch”) door de groepsverantwoordelijken;
 • Stemmen van de deelnemers (zij die zullen ontwikkelen) om een aantal projecten te kiezen dat overeenstemt met het aantal aanwezige deelnemers. Elk gekozen project moet minstens uit twee of drie ontwikkelaars/designers bestaan. Soms staan er trainers of speciale gasten ter beschikking of zullen creatieve technieken aangemoedigd worden (“Fly on the wall”, “Graffiti Wall”, “Immersieve” technieken…);
 • Teambuilding en ontwikkeling (voor ongeveer 48 uur). Soms zullen observanten/bemiddelaars zich mengen om ons eraan te doen herinneren aan het belang van ijsbrekers, leiders en teamwork.
 • Intensieve projectontwikkeling in team;
 • Regelmatig contact met coaches om de groepen te begeleiding, helpen en te bevragen rond hun projectontwikkeling.
 • Voorstelling van de prototypes van een deel van of alle projecten voor een jury van specialisten (en dit soms met de mening van de andere teams en een gastpubliek):
 • Prijsuitreiking. Veel prijzen te winnen!

Zaterdag en zondag:

 • Intensieve projectontwikkeling in team;
 • Regelmatig contact met coaches om de groepen te begeleiding, helpen en te bevragen rond hun projectontwikkeling.

Zondag namiddag:

 • Voorstelling van de prototypes van een deel van of alle projecten voor een jury van specialisten (en dit soms met de mening van de andere teams en een gastpubliek):
 • Prijsuitreiking. Veel prijzen te winnen!

Waarom zou ik deelnemen?

 • Bijzonder thema: "Smart Buildings for Smart Cities"
 • Toegewijde coaches voor elke benadering (ICT, Internationaal Recht, Business, Scale-up, Pitch...)
 • Aandeelhouders die begaan zijn met jullie problemen, de mogelijkheid om een netwerk uit te bouwen dat een directe impact heeft op uw activiteiten;
 • De kans om een innovatief intern project te ondersteunen waar u anders op een traditionele manier geen tijd kan aan besteden: multidisciplinaire actoren die uw project kunnen bekritiseren en verbeteren. Na het weekend heeft u een bruikbaar prototype van uw idee.
 • Ondersteuning na het evenement voor de beste ideeën tijdens de “opvolgingsdag”;
 • Het is een unieke ervaring om te beleven, zowel door het aspect teamwork als de intensiteit waarmee het weekend beleefd wordt alsook door de vriendelijke manier waarmee iedereen met elkaar omgaat.
  Neem al vast een kijkje op https://www.smarthack.be/


Date and Time

Location

Co.Station Brussels

5 Parvis Sainte-Gudule

1000 Brussel

Belgium

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved