Free

Sirkulærøkonomi og skogbruk

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Sirkulærøkonomi og skogbruk – hvordan kan livsvitenskap bidra til bærekraft og økonomisk vekst

About this Event

Når: 15. desember 9.00 – 11.15

Hvor: Zoom, alle som melder seg på får tilsendt en lenke

Arrangør: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i samarbeid med The Life Science Cluster

Om webinaret:

Det er 8,6 millioner hektar produktiv skog i Norge i dag. Vi har allerede et overskudd av biobrensel fra bark, flis og sagflis, og mye tradisjonell treforedlingsindustri er flyttet fra landet. Hvordan kan skogene bli til nytte for Norge på nye måter, og bidra til en bærekraftig og klimavennlig økonomi – samtidig som vi tar vare på skogenes egne økosystemer?

Webinaret fremhever hvilke muligheter som ligger i fremtidens skogbruk, blant annet gjennom nye bruksområder for tremateriale, og ser på mulige klimagevinster ved bruk av trevirke fremfor andre materialer.

Tentativt program:

9.00 - Hanne Mette (CEO, The Life Science Cluster) & Solveig Fossum-Raunehaug (Seniorrådgiver, Forskningsavdelingen, NMBU): Hvordan bidrar livsvitenskap til ny økonomisk og grønn vekst? - Skogen i sirkulærøkonomien

9.15 - Hans Fredrik Hoen (Dekan, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU): Historisk overblikk over utnyttelse av «hele tømmeret» - og hvordan ser fremtiden ut?

09.30 - TBA: Digitalisering gir nye muligheter

09.45 - Risto Korpinen (Doctor of Science in Technology, LUKE - Natural Resources Institute Finland): Alternativ bruk av treressurser i Finland (eng. Alternative use of wood resources in Finland)

10.00 - TBA: Sustainable use of renewable natural resources

10.15 - TBA: Fra restmaterialer til industriell fôr-produksjon

10.30 - Bjørn Halvard Knappskog (CEO, Arbaflame AS): Kan sagflis bli til høyverdi kjemikalier og fiskefor?

10.40 - Oskar Aalde (Spesialrådgiver, Innovasjon Norge): Kost-nytte-beregninger på sirkulærøkonomi – er det mulig? Hvordan utnytte tømmer som råstoff for å få maksimal verdi?

10:50 - Daniel Holt Larsen (CFO, Shelterwood): Hvorfor investere i skog? Hvordan utløse kommersielt potensiale og skape industrivekst og nye arbeidsplasser.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved