Free

Multiple Dates

Sincerely Not Yours – Hester Scheurwater - solo tentoonstelling

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Van Speykstraat 129

129 Van Speykstraat

3014 VH Rotterdam

Netherlands

View Map

Event description
In deze solo laat Hester Scheurwater een selectie foto's zien die eerder verspreid zijn als beeldend pamflet ‘Sincerely Not Yours'.

About this Event

Opening 28 november 2020 tussen 14.00 - 19.15

Galerie Frank Taal | Solo Hester Scheurwater

Frank Taal heet u van harte welkom op zaterdag 28 november voor de opening van de solo Sincerely Not Yours van Hester Scheurwater in Galerie Frank Taal. De opening wordt verricht door Ellis Kat om 17.00 uur. Ellis Kat (1993) is freelance curator, schrijver, moderator, producent en als feminist op zoek naar foute openingszinnen.

Op de website kunt u gratis een timeslot reserveren tussen 14.00 - 19.15 uur voor de openingsdag op 28 november. Reserveren is een vereiste in verband met de nieuwe COVID uitbraak met een maximum van 30 personen per tijdvak.

Hester Scheurwater over Sincerely Not Yours:

Met ‘Sincerely Not Yours’ heb ik vrouwen in beeld gebracht die gehoor gaven aan mijn oproep voor mijn camera te poseren. Deze vrouwen, die affiniteit hebben met mijn drive en werk, wilde ik naakt in hun on|volmaaktheid tonen. Hun kracht heb ik geprobeerd in mijn foto’s tot uitdrukking te laten komen. Met deze beelden geef ik een visueel commentaar op een eenzijdig beeld van de vrouw in de media. Mijn ambivalentie tegenover dat beeld van de vrouw als object staat hierin centraal. In ‘Sincerely Not Yours’ is het onvolmaakte soms volmaakt geworden. Daarom heb ik dit pamflet, deze beeldende brief in de openbare ruimte ‘ondertekend’ met een serie confronterende zelfportretten. Het verspreiden van honderden ansichtkaarten, stickers, zines en affiches in de openbare ruimte is onderdeel van deze visuele brief als beeldend pamflet ‘Sincerely Not Yours’.

Sincerely Not Yours,

Hester Scheurwater

In deze solotentoonstelling laat Hester Scheurwater een selectie foto's zien die eerder verspreid zijn als beeldend pamflet. ‘Sincerely Not Yours’.

Deze serie is tot stand gekomen met een O&O subsidie van het CBK Rotterdam.

Sincerely Not Yours - Hester Scheurwater - solo exhibition

Saturday November 28 - Grand Opening 2:00 PM - 7:15 PM in four time slots

Exhibition from November 28 - December 19

Frank Taal welcomes you on Saturday 28 November for the opening of Hester Scheurwater's solo Sincerely Not Yours in Galerie Frank Taal. The opening will be performed by Ellis Kat at 5 pm. Ellis Kat (1993) is a freelance curator, writer, moderator, and feminist collecting cheesy pick-up lines. You can reserve a time slot between 14:00 - 19:15.

Reservations are a requirement in connection with the new COVID outbreak with a maximum of 30 people per time slot.

Hester Scheurwater on Sincerely Not Yours:

With "Sincerely Not Yours" I portrayed women who responded to my call to pose for my camera. I wanted to show these women, who have an affinity with my drive and work, in their im|perfect nakedness. I have tried to express their strength in my photos. With these images I provide a visual commentary on a one-sided image of women in the media.

My ambivalence towards that image of women as an object is central to this. In "Sincerely Not Yours" the imperfect has sometimes become perfect. That is why I "signed" this pamphlet, this visual letter in public space, with a series of confronting self-portraits. The distribution of hundreds of postcards, stickers, zines, and posters in the public space is part of this letter as a visual pamphlet "Sincerely Not Yours".

Sincerely Not Yours,

Hester Scheurwater

In this solo exhibition, Hester Scheurwater shows a selection of photos that were previously distributed as a visual pamphlet: "Sincerely Not Yours".

"Sincerely Not Yours" was realized with an R&D subsidy from the CBK Rotterdam.

Share with friends

Location

Van Speykstraat 129

129 Van Speykstraat

3014 VH Rotterdam

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved