Free

Sertifiseringskurs i varme arbeid - Sogndal

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse - Campus

Trolldalen 26

6856 Sogndal

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sertifiseringskurs utføring av varme arbeid

Du som driv med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annan bruk av åpen eld treng sertifikat i varme arbeid.

Føremål med kurset:

Betra kunnskap slik at ein kan utføre varmt arbeid på mest mogleg brannsikker måte. Det vert samtidig teke omsyn til generell HMS og at arbeida vert gjennomført med omsyn til gjeldande regelverk.

Kursinnhald/program:

  • ­ Bakgrunn for innføring av sertifiseringsordningen
  • ­ Sikkerheitsforskrifta for varme arbeid
  • ­ Brannteori
  • ­ Relevante lover og forskrifter
  • ­ Farar ved varmt arbeid; før, under og etter
  • ­ Sløkkjeøving
  • ­ Eksamen

Kurshaldar: Tron Ivar Søvde

Kursbevis: Sertifiseringar inkludert

Pris: 2990,- for Stamina kundar og 3490,- for andre. inkl. materiell, eksamen, sertifisering og enkel lun

Share with friends

Date and Time

Location

Stamina Helse - Campus

Trolldalen 26

6856 Sogndal

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved