Sergi Dinamikleri

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Circle

No:16/1 Tercüman Çıkmazı

İstanbul, İstanbul 34433

Turkey

View Map

Event description
Sergi Dinamikleri / Exhibition Dynamics

About this Event

SERGİ DİNAMİKLERİ

Oyuklar ve Höyükler Göbekli Tepe’ye Bir Bakış

Sergi Dinamikleri söyleşisi, serinin ikinci etkinliğinde Ara Güler Müzesi ve Leica Gallery’de devam etmekte olan “Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış” sergisini konu ediniyor. Uzun süredir Fırat Nehri, Urfa ve çevresi üzerine çalışmalarını yürüten sanatçı Sinem Dişli tarafından üretilen fotoğraf, video, resim ve enstalasyonlardan oluşan sergi aracılığıyla; bir sanatçının zihnindeki sergi fikri, bu fikrin iki kurumla birlikte nasıl bir etkileşim sürecine girdiği, nasıl mekansallaştığı gibi pek çok farklı katman tartışmaya açılıyor. Sanatçının kavramsal yaklaşımının çeşitli aktörlerin sürece dahil olmasıyla fizikselleşmesi, yeni temsil araçlarına (kitaba ve mekanın kendisine) aktarılması ve bu yolla deneyime açılması gibi süreçlerin eş zamanlı olarak tartışılacağı söyleşi, serginin fikirden deneyime uzanan örtülü kalmış süreçlerine yapılan bir kazı olarak da düşünülebilir.

Konuşmacılar

Sinem Dişli, görsel sanatçı

Mert Zafer Kara, sergi tasarımcısı, mimar & iç mimar

Evren Kıvançer, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, konservasyon uzmanı

Moderatörler

Dilara Tekin Gezginti, sergi tasarımcısı, mimar

Eda Özgener Semerci, mimar

Bir Atölye Mil projesi olan Sergi Dinamikleri; bir serginin fikren ortaya çıktığı andan itibaren, ziyaretçiyle buluştuğu kurulum aşamasına kadar geçen süre içindeki dinamikleri, katılımcıları, rolleri ve mekansal kararları konuşmak üzere planlanan bir söyleşi serisidir. Küratör, sanatçı, sergi tasarımcısı, araştırmacı, iletişim ve eğitim programı yöneticileri gibi çeşitli alanlardan konuşmacıların katılımıyla sergi süreçlerinin farklı katmanlarını irdeler ve tartışmaya açar.

Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış

Bu sergi ile Sinem Dişli, doğup büyüdüğü şehir Urfa’yı da kapsayan Mezopotamya bölgesi ve Fırat Nehri üzerine son on yıldır yaptığı çalışmalarıyla birlikte yaklaşık on iki bin yıl önce avcı-toplayıcıların kalker, bazalt ve çakmaktaşına şekil vererek inşa ettiği anıtsal yapı Göbekli Tepe’ye odaklanıyor.

Sanatçı Göbekli Tepe ve bölgesinin çok katmanlı geçmişini, tarihi ve toprağın katmanlarını belgesel ile kurgu arasında gidip gelen bir dil ile araştırıyor. Yerkürenin karmaşıklığını, insanın milyonlarca yılın yaşam tortularını barındıran taş ve suyla ilişkisindeki döngüleri ve günümüzde süregiden etkileşimlerini derinlemesine inceliyor. Gündelik ritüellerin kadim kökenlerinin izlerini sürerek tarihin yeniden yorumlanmasını ve çevremizle olan ilişkimize yeni yaklaşımlar geliştirmemizi sağlayabilecek ipuçları arıyor. Arkeoloji ve jeoloji gibi alanların hayatın kırılgan döngülerini ele alış biçimleriyle tarihi taş üzerinden nasıl okuduğumuza ve kurguladığımıza bakarak, taşı taşa vurarak yarattığımız mekanları, eylem ve oyunları gözlemliyor, evreni ve zamansallığı nasıl algıladığımıza bakıyor. Fotoğraf mecrasının sınırlılıklarını da sahiplenerek, onun muğlak doğası içinde, yer altı ve üstü, yeryüzü ve gökyüzü, geçmiş ve şimdi, gece ve gündüz gibi ikililikleri algılama biçimlerimizden yola çıkarak, zaman, mekân ve canlılar arasında ucu açık birliktelikler oluşturmaya girişiyor.

Ara Güler Müzesi ve Leica Galeri İstanbul’un ilk ortak projesi olan “Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış” başlıklı sergi 16 Eylül 2019-15 Şubat 2020 tarihleri arasında iki mekanda da izlenebilir.

EXHIBITION DYNAMICS

Hollows And Mounds A Take On Göbekli Tepe

In the second event of the series, the Exhibition Dynamics focuses on the exhibition “Hollows and Mounds: A Take on Göbekli Tepe” which is still on view at the Ara Güler Museum and Leica Gallery.

Through the exhibition which consists of photographs, videos, paintings and installations produced by Sinem Dişli, who has been working on the Euphrates River, Urfa and its environs for a long time, this interview opens up many layers of debate like the idea of an exhibition in the mind of an artist, how this idea enters into process of interaction with the two institutions and how it becomes spatialized.

This interview, which will discuss the materialization of the artist's conceptual approach through the involvement of various actors, the transfer this approach to new means of representation (the exhibition book and the space itself) and thus turning the approach to experience, can also be considered as an excavation of the implicit processes of the exhibition from the formation of an idea to the implementation and experience of it.

Debators

Sinem Dişli, visual artist

Mert Zafer Kara, exhibition designer, architect & interior architect

Evren Kıvançer, Ara Güler Archives and Research Center, conservator

Moderators

Dilara Tekin Gezginti, exhibition designer, architect

Eda Özgener Semerci, architect

Exhibition Dynamics, an Atölye Mil project, is a series of interviews that are planned to discuss the dynamics, participants, roles and spatial decisions of the exhibition process from the moment of the exhibition idea emerged and until the stage of the installation. With the participation of the curator, artist, exhibition designer, researcher, communication and education program directors, the layers of the exhibition process are discussed.

Hollows and Mounds: A Take On Göbekli Tepe

In this exhibition Sinem Dişli focuses on Göbekli Tepe, a monumental structure built by hunter-gatherers by shaping limestone, basalt and flint stone, as part of a series of works she has been producing for a decade around the Euphrates River and Mesopotamia region of Urfa, the city where she was born and raised.

The artist examines the multi-layered past of Göbekli Tepe and the region, as well as the layers of history and soil, through a language that alternates between fiction and documentary. She explores the complexity of the earth, the cycles of human beings in their interactions with stone and water containing the residues of millions of years. By tracing the ancient origins of everyday rituals, she looks for clues to reinterpret history and generate new approaches to our relationship with our environment. With a keen interest in the ways archaeology and geology deal with the fragile cycles of life and how we read and construct history through the stone. She observes the spaces, actions, and games we create, whether hitting one stone to another or looking to the wide universe. Attentive to the limitations of the photographic medium and remaining within its ambiguous nature, she seeks to establish open-ended associations between time, space and living beings, starting from our ways of perceiving binaries such as below and above ground, earth and sky, past and present, night and day.

“Hollows and Mounds: A Take On Göbekli Tepe”, the first joint project between Ara Güler Museum and Leica Gallery Istanbul, can be seen between September 16th 2019- February 15th 2020 in both gallery and museum.

Share with friends

Date and Time

Location

The Circle

No:16/1 Tercüman Çıkmazı

İstanbul, İstanbul 34433

Turkey

View Map

Save This Event

Event Saved