Free

Seminar om Tidlig Innsats

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

9000 Tromsø

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Barnas språksenter, Bravo-leken og Tobii Dynavox inviterer til seminar i Tromsø den 6 oktober. Tema er tidlig innsats og hvilke verktøy som kan tas i bruk allerede barnas første leveår. Professor i nevropsykologi Audrey van der Meer åpner dagen med funn fra hjerneforskning om hjernens tidlige utvikling og plastisitet i alderen 0-3 år.

Målgruppene for seminaret er helsesøstre, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, HMS hjelpemiddelsentral, pedagogiske ledere og annet støttepersonell rundt barn med spesielle behov.

Barn med spesielle behov kan ha rett til å få dekket hjelpemidler hos NAV Hjelpemiddelsentral og vi opplever at mange leter etter gode tiltak til de minste barna. Det kan være vanskelig å innhente det rette materiellet for å kunne gi barna et godt tilbud. Tiden de første årene er svært verdifull. Vi ønsker derfor å sette fokus på hjelpemidler og verktøy for de minste barna som omhandler språk og kommunikasjon.

Share with friends

Date and Time

Location

9000 Tromsø

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved