Sold Out

Seminar IIA - Slovenski inštitut : Varstvo osebnih podatkov po GDPR - le 99...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

City hotel

Dalmatinova ulica 15

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Event description

Description

Seminar na temo »Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov EU (GDPR)« organizira IIA – Slovenski inštitut, ki je del mednarodne mreže inštitutov Inštituta za notranjo revizijo Institute of Internal Auditors.

Tema seminarja je zelo aktualna, saj je namen približati udeležencem kako se pripraviti na 25.5.2018, ko stopi v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki bo nasledila Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Uredba na področje dela z osebnimi podatki uvaja številne novosti in spremembe, med drugim glede dolžnosti imenovanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, obveznosti obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov, pravice do pozabe, posameznikovega soglasja k obdelavi osebnih podatkov, registra zbirk in katalogov, sankcij …GDPR želi poostriti nadzor nad osebnimi podatki, doseči sledljivost med celotnim življenjskim tokom podatka, zagotoviti večjo varnost podatkov in predvsem dati posamezniku pravico do izbire glede privolitve v hranjenje in obdelavo njegovih osebnih podatkov. Naloga podjetij bo, da vzpostavijo ali prilagodijo določene procese, politike, tehnologije in celotno organizacijo ter odgovornosti, ki bodo zagotavljali izvajanje predpisanih ukrepov GDPRja.

Ob predvidenih zakonskih kaznih (do 20 mio EUR ali do 4% globalnega letnega prometa) je pomembno, da se organizacije na Uredbo ustrezno pripravijo.

Z nami bodo cenjeni predavatelji Mojca Prelesnik Informacijska pooblaščenka, Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje, mag. Andrej Tomšič namestnik informacijske pooblaščenke, Bojana Pleterski, vodja projekta GDPR Mercator, d. d.; mag. Mojca Hiti Šketa, vodja notranje revizije, Bankart d.o.o.. Letnar Vinko, IT revizor, Zavarovalnica Triglav d. d., Romana Cvibovšek, direkorica notranje revizije Mercator d. d., Peter Grasselli, predsednik ISACA Slovenije,

Na zelo interaktivnem seminarju se boste seznanili:

- novosti in spremembe in med drugim glede dolžnosti prinaša Uredba GDPR

- kakšne so sankcije po Uredbi GDPR,

- z osnutkom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

- s kakšnimi izzivi se podjetja soočajo pri pripravah na Uredbo GDPR v praksi,

- kako pri pripravah sodelujejo notranji revizorji

- na katera tveganja morajo biti pozorni notranji revizorji

- kašne politike mora podjetje pripraviti

- kako zagotoviti večjo varnost podatkov in hranjenje podatkov,

- kdo so lahko pooblaščene osebe,

- kateri so IT izzivi pri pripravi registra zbirk.

Seminar bo potekal v slovenščini.Kotizacija znaša 99,00 EUR brez vključnega DDV (z DDVjem 120,78 EUR).

V kolikor želite, lahko dogodek podprete tudi s sponzorskimi ali donacijskimi sredstvi. Sponzorje bomo navajali ob ponovnih vabilih na dogodek in na dogodku.

Vsi udeleženci boste prejeli potrdilo o udeležbi na konferenci. Imetniki CFE licence boste z udeležbo pridobili 8 CPE točk.*Pohitite s prijavami zaradi omejenega števila mest in si še danes priskrbite prosto mesto na dogodku.

Prijava:

Prosimo vas za potrditev udeležbe na preko aplikacije Eventbrite (navodila najdete na http://www.iia.si/dokumenti/) in plačilo kotizacije najkasneje do petka 19.1.2018. Potrdilo plačila in račun boste dobili po elektronski pošti.

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.

Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo SI56 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., najkasneje do petka 19.1.2018 . V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 3005-24012018. V namen navedite ime in priimek udeleženca.Na podlagi 5. člena Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, 5. člena Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca in 5. člena Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za preizkušene računovodje, revizorje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike se za udeležbo na seminarju prizna 8 ur dodatnega izobraževanja (drugo dodatno izobraževanje).

Dodatna vprašanje pošljite na info@iia.si.Program seminarja:

09:00 – 09:10 Otvoritev seminarja: pozdravni nagovor

mag. Polona Pergar Guzaj, Predsednica IIA – Slovenski inštituta

09:10 – 10:00 Spoznavanje novosti, ki jih prinaša nova evropska Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR, kot tudi tematike v novem osnutku Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka

10:00 – 11:00 Predstavitev osnutka Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje (po potrdilu)

11:00 – 11.30 Odmor

11:30– 13:00 Okrogla miza:

Panelisti: mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke; Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje, Bojana Pleterski, vodja projekta GDPR Mercator, d. d.; mag. Mojca Hiti Šketa, soavtorica smernic ISACA, Letnar Vinko, IT revizor, Zavarovalnica Triglav d. d.

Moderator: (bo javljen naknadno)

13:00 – 14:00 Kosilo in mreženje

14:00 – 14:30 Hramba podatkov po GDPR - praktične izkušnje

Janja Jedlovčnik, upraviteljica področja hrambe dokumentarnega gradiva, NLB d.d.

14:30 – 15:00 Primer iz prakse IT vidik (ISACA): Kaj mora revizor operativnih tveganj upoštevati pri pregledu uvedbe GDPR.

Peter Grasselli, predsednik ISACA Slovenija

15:00 – 15:30 Primeri iz prakse: Glavna tveganja na katera moramo biti pozorni notranji revizorji – Mercator, d. d.

Romana Cvibovšek, direkorica notranje revizije Mercator d. d.

15:30 – 16:00 Primeri iz prakse: Glavna tveganja na katera moramo biti pozorni notranji revizorji – Bankart d.o.o.

mag. Mojca Hiti Šketa, vodja notranje revizije, Bankart d.o.o.

16:00 – 16:15 Zaključek seminarja in mreženje


Vabljeni: notranji revizorji, ,revizorji, preiskovalci prevar, IT strokovnjaki, pravni strokovnjaki, kontrolerji, menedžerji, računovodje, pooblaščenci za skladnost, drugi strokovnjaki, ki jih zanimajo novosti Uredbe GDPR.FAQs

What are my transportation/parking options for getting to and from the event?

Možnost parkiranja v hotelski garaži. Cena parkiranja za udeležence dogodka je 18 EUR / avto / 24 ur.

How can I contact the organizer with any questions?

Preko email sporočila: info@iia.si

Do I have to bring my printed ticket to the event?

S seboj prinesite print vstopnice ali vstopnico v elektronski obliki

Is my registration fee or ticket transferrable?

Vstopnica ni prenosljiva.

Share with friends

Date and Time

Location

City hotel

Dalmatinova ulica 15

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved