Free

Self Management Design - gratis webinar

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Leading Business AB

Online

Event description

Description

Organisationer är inne i ett evolutionärt skifte mot mer självorganiserande och hållbara organisationer med ett djupare syfte.

Vad innebär denna utveckling, varför sker den och hur vi kan hantera den? Hur kan vi omvandla styva, hierarkiska strukturer till en mer dynamisk, flexibel, öppen och engagerad arbetsplats? Hur kan vi tillsammans skapa en holistisk och hållbar organisation både för de som arbetar där, för samhället och för organisationen - med ökad lönsamhet?

Leading Business håller ett gratis webinarium där vi presenterar våra tankar och idéer kring framtidens organisation och ledarskap.

Information om webinariet:

Date and Time

1. Dial In to the Conference (Sweden): 08-124 108 01
Access Code: 569910
International Dial-in Numbers: https://www.freeconferencecall.com/wall/helene_ahlberg#international

2. Join Online Meeting:
Online Meeting Link: https://join.freeconferencecall.com/helene_ahlberg
Online Meeting ID: helene_ahlberg


Instructions:
At the scheduled date and time of the meeting, dial in to the conference line. When prompted, enter the access code followed by hash (#). To join the online meeting, click the online meeting link and follow the prompts.

Share with friends

Date and Time

Location

Leading Business AB

Online

Save This Event

Event Saved