Free

Self-Determination Information Session - San Diego (Tagalog)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

San Diego Regional Center

4355 Ruffin Road

San Diego, CA 92123

View Map

Event description

Description

Get more information on the Self-Determination Program. In the first phase of the program only 2,500 participants statewide will be accepted (194 in San Diego). Attendance at one of the information sessions is required in order to be considered for one of these first spots in the program.

Kumuha ng mas maraming kaalaman ukol sa Programang Pansariling Pagpapasya (Self Determination Program). Sa unang bahagi nitong programa, mga 2,500 lamang ang tatanggapin sa buong Estado ng California (194 ang ilalaan para sa San Diego). Kinakailangang dumalo sa isa sa mga pulong pang-impormasyon upang mapalahok sa pagbubunutan sa mga unang isasali sa unang bahagi ng programa.

Share with friends

Date and Time

Location

San Diego Regional Center

4355 Ruffin Road

San Diego, CA 92123

View Map

Save This Event

Event Saved