Security in the Cloud & Julfest

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

van der Nootska Palatset

S:t Paulsgatan 21

118 46 Stockholm

Sweden

View Map

Event description

Description

Sweden Windows Azure Group (SWAG) and Sweden .NET User Group (SWENUG) invite you to a Christmas event to round off 2011. The event will be hosted at Van der Nootska Palatset on Södermalm, there will be good food and drinks, and the chance to win some Azure branded merchandise. The focus for the sessions will be “Security in the Cloud” with two of Sweden’s leading security and cloud experts presenting sessions on different aspects of cloud security.

· 18:00 – Cloud Security 101 – Sergio Molaro

· 19:00 – Food, drinks & prize draw

· 19:30 – Federerad säkerhet i Windows Azure – Robert Folkesson

· 20:30 – Drinks & Mingle

The event is kindly sponsored by Concrete IT.

Cloud Security 101

Att flytta sina system till molnet kan spara pengar och gör det möjligt för en organisation att ta del av datakraft som tidigare endast varit reserverad åt större organisationer.

Det är därför vanligt att besluten att flytta delar av sin infrastruktur och tjänster till molnet uteslutande baseras på ekonomiska orsaker. Detta medför i sin tur att Risk Management, Compliance och Auditing blir något av en eftertanke som kan komma att ställa till stora problem för en verksamhet.

Att anpassa sin IT-infrastruktur till molnet för automatiskt med sig nya krav och utmaningar vad gäller tex tillgänglighet, åtkomstkontroll, lagstiftning och datalagring.

Datalagring sker nu i en kontext där data dels kan hamna utanför landets gränser och dessutom delar miljöer tillsammans med andra konsumenters information.

System som tidigare varit interna måste nu även anpassas för att kunna hantera en rad problem som följer med när de nu hamnar på Internet, såsom intrångsförsök, XSS, maskar, botnets, etc.

Under denna session så går vi igenom säkerhetsutmaningarna och tipsar om vilka frågor ni bör ställa till er leverantör. Vi tittar även på några av de existerande hoten mot molnapplikationer och vad ni som utvecklare bör tänka på när ni utvecklar dessa.

Sergio Molero

Sergio arbetar i huvudsak som säkerhetsarkitekt på Concrete IT, där han hjälper större företag och myndigheter att höja informations och IT-säkerheten. Sergio arbetar även med säkerhetsrevisioner, analyser av källkod ut ett säkerhetsperspektiv samt utveckling av lösningar för identitetshantering. Han anlitas flitigt av stora företag inom försäkringsbranschen samt statliga verk med höga krav på säkerhet.

Sergio är dessutom en uppskattad föreläsare, medlem i Microsoft Extended Expert Team och engageras flitigt av Microsoft Technet och MSDN där han bidrar med artiklar, webcasts och annat utbildningsmaterial. Sergio har föreläst om säkerhet på större evenemang såsom Microsoft TechDays, Microsoft DevDays, Microsoft Update samt Breaking The Code. Han skriver även artiklar samt bloggar för Microsoft Technet och MSDNs

Sergio har även varit säkerhetrådgivare åt journalister och har figurerat i artiklar i tekniska tidskrifter såsom Nätverk & kommunikation. Senast anlitades Sergio Molero av SVT och var med ett avsnitt av Uppdrag granskning som handlade om säkerhetsrisker med sociala medier, samt i ett reportage om hackers i nyhetsprogrammet Aktuellt.

Federerad säkerhet i Windows Azure

Vi visar hur du kan skapa Single Sign On-lösningar för dina molnapplikationer med hjälp av ADFS, Windows Identity Foundation samt Windows Azure Access Control Service (ACS). Vi tittar även på hur ACS kan hjälpa dig integrera mot identitetstjänster som Facebook, Google och Windows Live, för att slippa egen hantering av användarkonton.

Robert Folkesson

http://www.robertfolkesson.se/Home/About

Date and time

Location

van der Nootska Palatset

S:t Paulsgatan 21

118 46 Stockholm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved