Școala de Vară IP Workshop 2023

Actions Panel

Școala de Vară IP Workshop 2023

IP Workshop is an IT & entrepreneurship summer school where professors from Europe and US teach IT and business concepts to students.

By Asociatia IP Workshop

When and where

Location

Universitatea Sapientia 1 Decembrie 1918 540485 Corunca Romania

About this event

 • 11 days 4 hours
 • Mobile eTicket

Școala de vară de anul acesta va avea loc între 6 - 17 august la Universitatea Sapientia din Tîrgu Mureș. Vă așteptăm cu următoarele cursuri:

 • Internet of Things
 • Rust in Embedded Systems
 • Desktop Application with Tauri (tauri.app)
 • Web Services in Rust
 • DevOps
 • 3D Printing

Taxa de înscriere va fi în valoare de: 1.400, 1.500 sau 1.700 lei, în funcție de perioada în care vă înscrieți. Astfel:

-1.400 lei pentru plățile efectuate până la 15 Aprilie 2023

-1.500 lei pentru platile efectuate până la 1 iulie 2023

-1.700 lei pentru platile efectuate până la 15 iulie 2023

Pentru participanții din Tîrgu Mureș taxa este în valoare de 350 lei și 450 lei după 15 iunie (taxa nu include cazare sau masă).

Participanții care nu sunt din Tîrgu Mureș, au sub 18 ani și nu pot fi însoțiți de un adult sunt rugați să ne contacteze la 0742061223.

Participanții care au sub 16 ani și nu pot fi însoțiți de un adult nu pot fi găzduiți în cadrul școlii de vară.

Plata şcolii de vară se va face în contul:

Asociația IP Workshop

Str. Transilvania, Nr. 19, Ap. 6

Târgu Mureș

Mureș

CIF/CUI: 31920956

IBAN: RO60RNCB0723135001970001

Banca: BCR Politehnica

Bucureşti

Explicații: numele participanților pentru care se plătește

După ce ați efectuat transferul bancar, vă rugăm să trimiteți o copie a dovezii de plată la info@ipworkshop.ro.

Taxa școlii de vară se poate achita în două rate până la data de 1 iulie. Este necesar ca prima rată să reprezinte cel puțin 50% din totalul sumei ce trebuie achitată. Data la care se achită prima rata este considerată ca data de achitare și se ia în considerare în calcularea taxei. După data de 1 iulie, taxa pentru școala de vara trebuie plătită integral.

Dacă se plătește în două rate, ambele dovezi de plată trebuie trimise la adresa info@ipworkshop.ro

FAQs

Există o vârstă minimă pentru participare?

Pentru participanții insoțiți de către un profesor/adult nu, altfel 16 ani împliniți la data începerii școlii de vară.

Transportul este inclus?

Nu, transportul nu este inclus.

Ce varianta de transport există?

Puteți ajunge la Tîrgu Mureș astfel:

 • Tren direct din București
 • Tren până la Sighișoara și apoi un maxi taxi
 • Autobuse directe din București, Sibiu, Rm Vâlcea

Ce să aduc cu mine?

Sunt foarte importante:

 • buletin
 • carnet de elev sau student
 • aviz epidemilogic

 Vă mai recomandăm:

 • echipament sportiv
 • mingi
 • haine mai groase, seara poate fi destul de frig

Cum vă putem contacta?

Prin email la info@ipworkshop.ro sau la telefon la 0742061223.

Pot participa la mai multe cursuri?

Nu, cursurile sunt în paralel. În a doua săptămână lucrăm la proiecte unde se folosesc cunoștiințe de la mai multe cursuri, veți lucra și cu ce au învățat colegii de echipă la alte cursuri.

Se pot returna banii?

Vom face tot posibilul să vă returnăm banii parțial sau integral, însă depinde și de ce plăți am făcut noi deja.

Trebuie să vin cu biletul imprimat?

Nu

Pot modifica datele de înregistrare?

Da

Pot da biletul altcuiva?

Doar după ce vorbiți cu noi.

(En)

This year's summer school will be held from August 6 to 17 at Sapientia University in Tîrgu Mureș. You can attend one of the following courses:

  • Internet of Things
  • Rust in Embedded Systems
  • Desktop Applications with Tauri (tauri.app)
  • Web Services with Rust
  • DevOps
  • 3D Printing

The registration fee will be worth: 1.400, 1.500, or 1.700 lei, depending on the period in which you register. The date of registration is considered, the date on which the participation fee is paid.

-1.400 lei for registrations made until April 15, 2023

-1.500 lei for registrations made until July 1, 2023

-1.700 lei registrations made until July 15, 2023

For participants from Tîrgu Mureș the tax is worth 350 lei and 450 lei after June 15 (tax does not include accommodation or meal).

The payment of the summer school will be made in the following account:

The IP Workshop Association

Str. Transilvania, Nr. 19, Ap. 6

Târgu Mureș

Mureș

CIF / CUI: 31920956

IBAN: RO60RNCB0723135001970001

Bank: BCR Politehnica

Bucharest

Explanations: the name of the participants for whom it is paid

After you have made the bank transfer, please send a copy of the proof of payment to info@ipworkshop.ro.

The summer school fee can be paid in two installments until July 1st. It is necessary that the first installment represents at least 50% of the total amount to be paid. The date on which the first installment is paid is considered as the payment date and is taken into account when calculating the tax. After July 1, the summer school fee must be paid in full.

If paid in two installments, both proof of payment must be sent to info@ipworkshop.ro

FAQs

Is there a minimum age for attenting the summer school?

There is no limit if you are accompanied by an adult. If not, you need to be 16 when the summer school starts.

Is transport included?

No, transportul is not included

What should I bring?

You need to have on you the following items:

 • National ID
 • Student ID
 • epidemiological card

We also recommend:

 • sports equipment
 • warm clothes, in the evening it gets chilli

How can I reach you?

Write us an email at info@ipworkshop.ro or call us as +40 742061223.

Can I attend multiple courses?

No, courses are held in parallel so you can only attend one.

Can I get a refund?

We will do our best to return your money in part or in full, but it also depends on what payments we have already made.

Do I need to have the printed ticket on me?

No

Can I change my registration details?

Yes

Can I give my ticket to someone else?

You need to talk to us first.

About the organizer