Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Sandnes / Stavanger Norway - Kickstart with Torben Søndergaard

Friday, March 31, 2017 at 10:00 AM - Sunday, April 2, 2017 at 2:00 PM (CEST)

Sandnes / Stavanger Norway - Kickstart with Torben...

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
The Last Reformation Sandnes / Stavanger Norway 59 Tickets Mar 31, 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Sandnes / Stavanger Norway - Kickstart with Torben Søndergaard

Event Details

* English description further down the page.


Norsk:

Kickstart – Apostlenes gjerninger fortsetter i det 21 århundre

 

Du vil bli trent og aktivert (kick-startet) for å gå ut i tro: helbrede de syke, forkynne evangeliet, døpe i vann og i Den Hellige Ånd, og å gjøre disipler. Du vil motta solid bibelundervisning, og vi vil også gå ut i gatene i små grupper for å hjelpe å "kickstarte" deg.

I Apostlenes gjerninger leser vi at Gud brukte vanlige folk til å gjøre ekstraordinære ting. Kirken vokste raskt og troende ble fylt med Den Hellige Ånd. Disiplene forkynte, helbredet, satte fri og døpte mennesker i vann og i Den Hellige Ånd.  

Apostelen Paulus understreker viktigheten av å handle i (overnaturlig) kraft: «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.»(1 Kor. 2: 4-5).

Dette var det "normale kristenliv" for en disippel av Jesus Kristus. Er dette livet fortsatt for oss i dag? Er vi som Jesu disipler fortsatt kalt til å gjøre det samme? Ja! Vi tror dette fortsatt  gjelder for oss i dag og for alle troende som ønsker å være en disippel av Jesus.


Program

Vårt seminar er et 3 dagers praktisk seminar med undervisning om disippelskap. Undervisningen vil være svært praktisk og vil omfatte å gå ut på gata, helbrede de syke og å forkynne evangeliet. Team-medlemmer fra The Last Reformation vil være med og instruere. Programmet er lagt opp slik:

Fredag

10:00: Undervisning

13:00: Lunsj / Outreach

19:00: Undervisning, vitnesbyrd og åpent møte for alle

 

Lørdag

10:00: Undervisning

13:00: Lunsj / dåp / Outreach

19:00: Undervisning, vitnesbyrd og åpent møte for alle

 

Søndag

10:00: Undervisning

13:00: Avslutning (Tid satt av til spørsmål / svar)

 

Kontakt oss

Tore Haugen 

+47 91686060 

torehaugen01@gmail.com

 

Bjørn Høivik Larsen 

+47 41002300

bjorn@invicto.no

 

 

Overnatting

Det kan bestilles rom direkte på Quality Hotel Residence på telefon +47 51 60 57 42 eller ved å sende en mail til q.residence@choice.no. Oppgi rabattkode: 1940.


Følgende priser gjelder:

Enkeltrom: 590,-

Tomannsrom: 390,-

Tremannsrom: 350,-

Firemannsrom: 320,-

Prisen er per person inkludert frokost. 

 

Transport

Hotellet ligger like ved tog- og busstasjon i Sandnes.

Det er togforbindelse til Oslo via Kristiansand.

Det er bussforbindelser fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Bussen fra Bergen går til Stavanger (Hyppige buss og togavganger mellom Stavanger og Sandnes).

Det er også båtforbindelse fra Bergen med Fjordline.

Stavanger Lufthavn Sola ligger 14 km fra Quality Hotel Residence og har flybuss forbindelse.

 

Diverse

Seminaret er gratis. Vi vil ta opp en gave om kveldene for å dekke kostnader.


English:

Kickstart – Acts of the Apostles Continue in the 21st Century

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power: ‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’? Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

 

Program

Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. Team members from The Last Reformation will provide some instruction. Our program is planned to be generally as follows:

Friday
10:00: Teaching
13:00: Lunch / Outreach
19:00: Teaching, testimonies and open meeting for all

Saturday
10:00: Teaching
13:00: Lunch / Baptism / Outreach
19:00: Teaching, testimonies and open meeting for all

Sunday
10:00: Teaching
13:00: Wrapping up (Q&A if needed)

 

Contact us

Tore Haugen 

+47 91686060 

torehaugen01@gmail.com

 

Bjørn Høivik Larsen 

+47 41002300

bjorn@invicto.no

 

Accommodation

Rooms can be booked at Quality Hotel Residence on telephone +47 51 60 57 42 or by sending an email to q.residence@choice.no. Discount code is: 1940.

 

The following rates apply:

Single: 590, -

Twin: 390, -

Triple: 350, -

Quadruple: 320, -

The price is per person including breakfast.

 

Transportation

 

The hotel is next to train and bus station in Sandnes.

 

There is a train service to Oslo via Kristiansand.

There are bus services from Kristiansand, Oslo and Bergen. The bus from Bergen ends in

Stavanger (Frequent buses and trains between Stavanger and Sandnes).

There is a boat connection from Bergen (Fjordline).

Stavanger Airport is 14 km from Quality Hotel Residence and has a shuttle bus service.

 

Notes

The event is FREE, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs.

 

Have questions about Sandnes / Stavanger Norway - Kickstart with Torben Søndergaard? Contact the organizer

Save This Event

Event Saved

When & Where


Sandnes
Julie Eges Gate 5
4306 Sandnes
Norway

Friday, March 31, 2017 at 10:00 AM - Sunday, April 2, 2017 at 2:00 PM (CEST)


  Add to my calendar
Sandnes / Stavanger Norway - Kickstart with Torben Søndergaard
Things to do in Sandnes Conference Spirituality

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.