Unavailable

Samverkansgrupp Hållbart företagande: Träff #2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Göteborg

Sweden

View Map

Event description

Description

För de verksamheter som vill ta sitt hållbarhetsarbete ett steg längre erbjuder CSR Västsverige möjligheten att delta i Samverkangrupper. I dessa kombinerar vi teoretiska och inspirerande gästföreläsningar med praktiska exempel från verkligheten och reflekterande övningar, med stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

I Samverkansgruppen Hållbart företagande sammanträder personer som i sin yrkesroll arbetar med att utveckla hållbarhetarbetet på sitt medelstora eller stora företag - från hållbarhetsansvariga till HR- och kvalitetsansvariga. Här diskuterar vi allt från hur samhällsansvar skapar affärsvärde till kommunikation och medarbetarengagemang. Som deltagare får du inspiration till hur er verksamhet kan göra kontinuerliga framsteg inom hållbarhetsområdet.


Upplägg

  • Gruppen, som kännetecknas av hög nivå av förtroende mellan deltagarna och ett öppet klimat, träffas 4 halvdagar/år (inleds i regel med frukost och avslutas med lunch)
  • Program: Deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum, varför träffarnas innehåll samt datum planeras i samråd med de deltagande personerna
  • Träffarna leds av en erfaren samtalsledare
  • Till varje möte bjuds en extern föredragshållare in, som inspirerar och delar med sig av sina kunskaper och lärdomar kring det utvalda temat för dagen
  • Efter varje träff skickas dokumentation ut till deltagarna

Datum 2018
Följande datum är satta (kan efter önskemål från deltagarna ändras): 2 mars; 29 maj; 18 sept; 30 nov

Deltagande organisationer
Liseberg, HSB, Forbo Flooring, Nyla design, Nudie jeans, Almondy, Västtrafik, Greencarrier Sweden AB, Svenska mässan, Universeum

Kostnad
Deltagande i samverkansgruppen är en förmån för medlemmar i CSR Västsverige (läs gärna mer om medlemskap här). Kostnaden är 7000kr för 4 halvdagsträffar.

Låter detta som något för dig och din verksamhet?
CSR Västsverige har 3 samverkansgrupper - Hållbara inköp, Hållbart företagande och Hållbarhetsredeovisning - som alla har plats för och välkomnar fler deltagare. Läs mer om CSR Västsveriges samverkansgrupper här eller anmäl intresse och få mer information genom att kontakta Karin Hagberg på kansliet.

Share with friends

Date and Time

Location

Göteborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved