Unavailable

Samverkansgrupp Hållbara inköp: Träff #2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Göteborg

Sweden

View Map

Event description

Description

För de verksamheter som vill ta sitt hållbarhetsarbete ett steg längre erbjuder CSR Västsverige möjligheten att delta i Samverkangrupper. I dessa kombinerar vi teoretiska och inspirerande gästföreläsningar med praktiska exempel från verkligheten och reflekterande övningar, med stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

I samverkansgruppen Hållbara inköp sammanträder inköpschefer eller presoner som på något sätt arbetar med inköp i sin yrkesroll. Deltagarna representetar medelstora till stora organisationer med bakgrund i både privat och offentlig sektor. Vi diskuterar ämnen relaterade till inköpsfunktionens roll kopplat till CSR - hur bättre och mer hållbara inköp kan göras, exempelvis inköpsstrategier, uppföljning och utvärdering samt uppförandekoder.

Upplägg

  • Gruppen, som kännetecknas av hög nivå av förtroende mellan deltagarna och ett öppet klimat, träffas 4 halvdagar/år (inleds i regel med frukost och avslutas med lunch)
  • Program: Deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum, varför träffarnas innehåll samt datum planeras i samråd med de deltagande personerna
  • Träffarna leds av en erfaren samtalsledare
  • Till varje möte bjuds en extern föredragshållare in, som inspirerar och delar med sig av sina kunskaper och lärdomar kring det utvalda temat för dagen
  • Efter varje träff skickas dokumentation ut till deltagarna

Datum 2018
Följande datum är satta (kan efter önskemål från deltagarna ändras): 6 feb; 26 april; 4 okt

Deltagande organisationer
Göteborg Energi, Liseberg, Västra Götalandsregionen, Continental Däck, Erlandsson Bygg, Volvo Cars, Göteborgs universitet, Älvstranden Utveckling AB, AffärsConcept, Lin Education, Procurator (fd Papyrus),

Kostnad
Deltagande i samverkansgruppen är en förmån för medlemmar i CSR Västsverige (läs gärna mer om medlemskap här). Kostnaden är 6000kr för 3 halvdagsträffar.

Låter detta som något för dig och din verksamhet?
CSR Västsverige har 3 samverkansgrupper - Hållbara inköp, Hållbart företagande och Hållbarhetsredeovisning - som alla har plats för och välkomnar fler deltagare. Läs mer om CSR Västsveriges samverkansgrupper här eller anmäl intresse och få mer information genom att kontakta Karin Hagberg på kansliet.

Share with friends

Date and Time

Location

Göteborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved