Skip Main Navigation
Page Content

Spara detta event

Event Saved

Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning - Träff 1 av 5

CSR Västsverige

Fredag, april 20, 2018 från 08:30 till 13:00 (CEST)

Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning - Träff 1...

Registreringsinformation

Use promotional code to access registration.

Dela Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning - Träff 1 av 5

Eventdetaljer

Många berörs av de nya kraven på hållbarhetsrapportering eller har av andra anledningar siktet inställt på en hållbarhetsredovisning. Därför startade vi under 2017 en ny samverkansgrupp - på temat hållbarhetsredovisning - och nu är det dags för en ny omgång, med start i april 2018.


Under vägledning av en samtalsledare väver vi samman inspirerande gästföreläsningar med konkreta exempel och reflekterande övningar, där dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna står i centrum. Här får du möjlighet till stöd under hela redovisningsprocessen och en inblick i hur andra verksamheter går tillväga, genom att ni följs åt under året.

 

Gruppen träffas vid 5 tillfällen för att följa varandras arbete med hållbarhetsredovisning - 4 halvdagar och 1 uppföljningsmöte. 

 

 

I denna samverkansgrupp och serie om 5 träffar får du:

 • Kunskap kring hur ni kan lyckas med hållbarhetsredovisningen
 • Förståelse för vad som krävs för att uppfylla lagravet och insyn i olika verktyg och remverk för rapportering (GRI, Global Compact, ISO 26000 osv.)
 • Förståelse för hur hållbarhetsredovisningen kan vara en värdefull del av företagets kommunikation
 • Ett värdefullt nätverk och bollplank med övriga deltagare

 

Samverkansgruppen riktar sig till: 

 • Företag och andra verksamheter som vill utveckla sitt arbete med hållbarhetsredovisning. Nivån sätts utifrån deltagarnas erfarenheter
 • Personer som arbetar med eller ska påbörja en hållbarhetsredovisning  

 

Datum och preliminärt fokus
Observera att deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum, varför upplägget kan revideras efter era önskemål.

Varje träff är kl. 08.30 – 13.00 eller 12.00-16.30, inkl. lunch och frukost/fika. 

  

20 april (förmiddag) - Träff #1: Introduktion till lagkravet och vad en hållbarhetsredovisning bör och kan innehålla. Vilka ramverk kan man följa? Väsentlighetsanalys och intressentdialog.

 

27 aug (eftermiddag) - Träff #2: Hantering av data. Hur identifiera lämpliga nyckeltal och samla data? Hur kan siffrorna presenteras på ett tydligt sätt?

 

12 okt (förmiddag) - Träff #3: Redovisningens innehåll och kvalitet. Vi tittar på redovisningar och diskuterar dessa. Möjlighet till särskilt fokusområde (2017 lyftes anti-korruption).

 

17 jan 2019 (eftermiddag) - Träff #4: Hur kan vi använda redovisningen och allt nerlagt arbete? Lansering och kommunikationskanaler? Återkoppling till involverade intressenter? 

 

apr 2019 - Träff #5: Uppföljningsmöte. Vad har vi lärt oss? Vad kan vi förbättra? (ej en halvdag)

 

Kostnad

8500 kr/pp för 4 halvdagsträffar och 1 uppföljningsmöte, inkl ekologisk/vegetarisk frukost och lunch

För att delta måste verksamheten vara medlem i CSR Västsverige. Läs gärna mer om medlemskap här

 

Arrangör och samtalsledare

Bakom samverkansgruppen står CSR Västsverige, Sveriges största sektoröverskridande CSR-nätverk. Gruppen leds av samtalsledare Anna Bruun Månsson som i 14 års tid har arbetat som rådgivare gällande företags strategiska arbete med hållbarhetsfrågor. Anna är specialiserad på hållbarhetsredovisning och har stöttat företag och organisationer inom en mängd olika branscher i deras redovisningsprocesser. 

 

VILL DU ANMÄLA DIG TILL GRUPPEN? ….eller är nyfiken att få höra mer? 

Välkommen att höra av dig till Karin Hagberg, karin@csrvastsverige.se, 0704 59 36 70 

 

Har du frågor angående Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning - Träff 1 av 5? Kontakta CSR Västsverige

Spara detta event

Event Saved

Tid & Plats


Göteborg

Göteborg
Sverige

Fredag, april 20, 2018 från 08:30 till 13:00 (CEST)


  Lägg till i min kalender

Arrangör

CSR Västsverige

 • Sveriges största nätverk för hållbart företagande och samhällsansvar
 • Är till för alla verksamheter - stora som små
 • Stärker medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete
 • Erbjuder kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät
 • Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi
 • Oberoende och icke-vinstdrivande förening, medfinansierad av Västra Götalandsregionen
 • Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar
  Kontakta Arrangören
Samverkansgrupp för hållbarhetsredovisning - Träff 1 av 5
Things to do in Göteborg Klasser Annan

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.