Free

RTS Cymru Wales Annual Lecture Darlith Flynyddol: Jane Tranter, Bad Wolf

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University

Lecture theatre (0.06), JOMEC

2 Central Square, Cardiff

Cardiff

CF10 1FS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

RTS Cymru Wales: Annual Lecture - Darlith Flynyddol

Jane Tranter, Bad Wolf

For Jane Tranter “it was always about Wales”. Having commissioned Doctor Who to be made out of Cardiff, she continued to invest in network drama made here, with series such as Torchwood and The Sarah Jane Adventures. After she left the BBC she co-founded BAD WOLF, a global drama production company based in Cardiff that grew out of a long term collaboration with the creative community of Wales. In this year’s RTS Wales Annual Lecture, Jane will tell us how she did it - the highs and the lows - and what needs to happen next if Wales is to continue to ride high as a global player.

Drinks: 5pm - 6pm

Lecture: 6pm - 7pm


Cymru oedd blaenoriaeth Jane Tranter bob amser. Ar ôl comisiynu Doctor Who allan o Gaerdydd, parhaodd i fuddsoddi mewn drama rhwydwaith a wnaed yma, gyda chyfresi fel Torchwood a The Sarah Jane Adventures. Ar ôl iddi adael y BBC, roedd yn gyd-sylfaenydd BAD WOLF, cwmni cynhyrchu drama byd-eang wedi'i leoli yng Nghaerdydd, a dyfodd allan o gydweithrediad hirdymor gyda chymuned greadigol Cymru. Yn narlith flynyddol RTS Cymru eleni, bydd Jane yn dweud wrthym sut y gwnaeth hynny- yr uchafbwyntiau a'r iseloedd -a'r hyn sydd angen digwydd nesaf os yw Cymru am barhau i gael dylanwad uchel byd-eang.

Diodydd: 5pm - 6pm

Darlith: 6pm - 7pm

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff University

Lecture theatre (0.06), JOMEC

2 Central Square, Cardiff

Cardiff

CF10 1FS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved