£10 – £12

Multiple Dates

Robinson: The Other Island

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Y Llwyfan

College Road

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

In 1719 Daniel Defoe published Robinson Crusoe, the fake diary of a shipwrecked adventurer who spent 27 years alone on a remote island. It was the first novel in English. In its tricentennial year, Give It A Name re-examine this iconic tale as a hypnotic evocation of solitude; delving deep into the fantasy of the island, the violence of colonisation and the act of reading.

A young woman, Bianca, shipwrecked by the modern world, dulls her loneliness by escaping into the pages of a 300 year-old book: exchanging her ready meals, her empty flat and an ocean filled with plastic for the Island of Speranza, where Robinson, alone and lost in the glittering pristine Pacific, tries to stay sane.

Robinson: The Other Island is part stage show, part radio play, part ASMR experience. Using innovative binaural sound, this production has been 3 years in the making, and involves the participation of local book clubs. Developed for adult audiences. Audiences will wear headphones throughout this performance.

Adapted from Robinson Crusoe by Daniel Defoe and Friday, or the Other Island by Michel Tournier, translation by Norman Denny (copyright Editions Gallimard).

Audio description available on 16th June.

Directed by Mathilde López.

Sound: Jack Drewry and John Norton. Design: Ben Pacey. Lighting: Angharad Evans.

Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.

Development support from Chapter, Bristol Old Vic Ferment and Wales Millennium Centre.

-----------------------------------------------------------------------

Ym 1719 cyhoeddodd Daniel Defoe Robinson Crusoe, dyddiadur ffug anturiaethwr a oroesodd longddrylliad i dreulio 27 o flynyddoedd ar ei ben ei hun ar ynys anghysbell. Hon oedd y nofel Saesneg gyntaf. Dri chan mlynedd yn ddiweddarach, mae Give It a Name yn ailarchwilio'r chwedl eiconig hon fel atgof hypnotig o unigrwydd sy'n cloddio'n ddwfn i fyd ffantastïaidd yr ynys, trais y drefn wladychol a'r weithred o ddarllen.

A hithau wedi’i llongddryllio gan y byd cyfoes, mae menyw ifanc o’r enw Bianca’n lleddfu ei hunigrwydd drwy ddianc i dudalennau llyfr 300 mlwydd oed. Cyfnewidia ei phrydau parod, ei fflat wag a’n moroedd llawn plastig ni am Ynys Speranza, lle mae Robinson, ar goll ac yn unig yng nghanol dyfroedd gloyw digyfnewid y Môr Tawel, yn brwydro rhag mynd o’i gof.

Cyfuniad ydyw o sioe lwyfan, drama radio a phrofiad ASMR sy’n manteisio ar system ddeuseiniol arloesol. Cymerodd y cynhyrchiad dair blynedd i'w ddatblygu, gyda chydweithrediad clybiau llyfrau lleol, ar gyfer cynulleidfaoedd mewn oed. Bydd y gynulleidfa'n gwisgo clustffonau trwy gydol y perfformiad.

Cyfarwyddwyd gan Mathilde López.

Sain: Jack Drewry a John Norton. Dylunio: Ben Pacey. Goleuo: Angharad Evans.

Share with friends

Location

Y Llwyfan

College Road

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved