Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 60 minuta

Mjesto događaja: Muzej likovnih umjetnosti

Izlagač: Borivoj Eklemović

Opis događaja: Polaznici će na predavanju i radionici o restauraciji pozlaćenih drvenih okvira saznati kako očistiti pozlaćeni okvir, popraviti dijelove okvira koji su otpali, kao i posebno zanimljiv, finalni dio rada, pozlaćivanja pomoću 26,5 karatnih listića zlata. Polaznici na radionicu mogu ponijeti i vlastite drvene okvire, te dobiti stručni savjet za njihovu restauraciju.

Sponzor događaja: LukabuDate and Time

Save This Event

Event Saved