Free

Multiple Dates

Rekrytera framtidens talanger!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Media Evolution City

6A Stora Varvsgatan

211 19 Hamnen

Sweden

View Map

Event description

DescriptionEn flexibel organisation börjar med rekryteringen!

Vill du skapa en mer heterogen arbetsstyrka? Slippa anställa för gårdagens behov? Lär dig mer om verktyg för en kompetensbaserad – och vetenskapligt förankrad - rekryteringsprocess.

De flesta rekryteringar är baserade på omedvetna beslut. Här får du lära dig tekniker som hjälper dig att ta kontroll över dina tankar och göra medvetna val. Motivationsfilter, filter för jobbkontext, strukturerad intervju, bedöma intervjusvar enligt SOLO.

Vet du inte vad dessa begrepp kan bidra med? Då kan du lära dig nytt!

4 workshops som stöttar din lärandeprocess. Anmäl dig till varje datum.

Du kan välja att gå på de två första (om att bedöma intervjusvar och cases, SOLO) och/eller de två sista (om att använda frågor/bedöma svar/skriva annonser baserat på jobbfilter, handlingsplan för introduktion av nyanställda som inkluderar olika avnämare inom organisationen).

Mer info om projektet och andra seminarier/workshops hittar du på hemsidan.

Share with friends

Location

Media Evolution City

6A Stora Varvsgatan

211 19 Hamnen

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved