Overheid of Overhead? Naar een toekomstvisie over de plaats van de publieke sector in de samenleving
€ 60,50
Overheid of Overhead? Naar een toekomstvisie over de plaats van de publieke sector in de samenleving

Overheid of Overhead? Naar een toekomstvisie over de plaats van de publieke...

Evenementgegevens

Deel dit evenement
Datum en tijd
Locatie
Locatie

Antwerp

Sint Jacobsmarkt 9

2000 Antwerp

Belgium

Bekijk kaart

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

 

Symposium ter ere van het 75-jarig bestaan van de Executive Master in het Publiek Management Antwerp Management School
3 december 2016

Heeft de overheid nog bestaansrecht of bestaat ze voornamelijk uit structuren om weer andere structuren in stand te houden? Welke rol heeft de overheid te vervullen in de samenleving? Welke soort dienstverlening verwachten we? En kunnen die taken ook niet door andere organisaties en samenwerkingen overgenomen worden?
Tijdens dit symposium gaan we me met jou in discussie om vanuit diverse invalhoeken te komen tot een toekomstvisie.

Het is al 75 jaar onze missie om overheidsinstellingen en hun medewerkers kennis en kunde bij te brengen. Discussieer en denk mee over noodzakelijke ontwikkelingen. Samen geven we vorm aan de overheid van morgen.

Programma

09:00 – 09:30 ontvangst met koffie
09:30 – 09:40 welkom door Prof. dr. Paul Matthyssens, Decaan, Antwerp Management School
09:40 – 10:00 Introductie door Koen Geens, Minister van Justitie

10:00 – 10:40 werksessies A
A1.
De overheid nabij: over grote uitdagingen voor de lokale besturen door Lieven Janssens & Prof. dr. Peter Bursens
A2. De overheid en de burger
door Prof. dr. Wouter Van Dooren & Prof. dr. Sofie Rogiest
A3. Everything changes and nothing changes: a story of public sector reform door Benedict Wauters

10:40 – 11:10
Koffiepauze

11:10 – 11:50  Werksessies B
B1.
De overheid als werkgever door Prof. dr. Ria Janvier & Prof. dr. Barend Barentsen
B2. Mythes in publiek management door Prof. dr. Nathalie Vallet
B3. Zaken doen met de overheid door Prof. dr. Steven Van Garsse
  & Prof. dr. Koen Verhoest

11:50- 12:10 Afsluitende Sessie door Jesper Christiansen, Nesta 

12:10 – 13:30 Netwerkreceptie met walk-in lunch

Praktische info
Datum:
Zaterdag 3 december
Tijdstip: 09:30 – 13:30 uur
Plaats: Antwerp Management School, Sint Jacobsmarkt 9, 2000, Antwerpen
Prijs: (incl. uw exemplaar van de thema editie van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) dat speciaal naar aanleiding van dit symposium wordt uitgegeven)

  • Early birds: 50 EUR (excl. BTW) tot 31 oktober 2016
  • Alumni: 75 EUR (excl. BTW)
  • Niet alumni: 95 EUR (excl. BTW)

Je registreert je hier voor het symposium. Vooraf registreren voor de afzonderlijke onderdelen is niet mogelijk, dit gebeurt op de dag zelf.


Meer informatie over de werksessies

A1. Lokale besturen

Lieven Janssens, UAntwerpen

Lokale dienstverlening in perspectief

Lokale besturen zijn erg veranderd de laatste twee decennia: niet alleen inzake taakstelling en het belang van het bestuursniveau, maar zeker ook in de manier waarop ze - de principes van het New Public Management indachtig - geëvolueerd is in haar politiek en ambtelijk management. De bestuurskracht van de gemeenten en OCMW’s staat dan ook hoog op de politieke agenda.

Vaak wordt dat meteen organiek vertaald: de discussies over fusies van gemeenten, de integratie van gemeente en OCMW, het nieuwe decreet lokaal bestuur, nieuwe regelgevende kaders, enzovoort. Het debat over de dienstverlening van die lokale besturen ontbreekt, nochtans cruciaal.

In deze werksessie wordt die lokale dienstverlening in perspectief geplaatst: in perspectief tot de veranderende omgeving (e-government en digitalisering) en tot de andere overheden (en de rol van overheid in onze evoluerende maatschappij).

A2. Overheid en burger

Wouter Van Dooren, UAntwerpen & Antwerp Management School
Sofie Rogiest, Antwerp Management School

Het Nieuw Publiek Management ziet de burger vooral als een klant, die op zoek is naar waar voor zijn of haar geld. Vandaag zien we dat deze visie te beperkt is. In een goed functionerende democratie denkt en doet de burger mee met de overheid. Door nieuwe verbindingen te creëren tussen overheid en burger, en dit op alle niveaus, versterken we het democratische weefsel van de maatschappij. Burgerparticipatie is echter niet zonder problemen. De participerende burger is immers zelden een afspiegeling van de maatschappij en het samenspel met de traditionele politiek loopt vaak veel te stroef. In dit panel bediscussiëren we de nieuwe verbindingen tussen burger en overheid. Je schuift aan tafel met zeer diverse experten, van actiegroepen tot ambtenaren en politici. Zo gaan we op zoek naar de nieuwe relatie met de burger in een nieuwe democratie.

A3. Everything changes and nothing changes: a story of public sector reform

Benedict Wauters, Antwerp Management School en ESF Vlaanderen

Becoming ‘customer oriented’, engaging in quality management,  supporting self-managing teams, strategic management, setting up networks, innovation labs, pay for performance, contracting out, etc…. while stressing the importance of shrinking budgets for the public sector… This can indeed be summed up as “doing more with less”. But what has the introduction of all of this really changed? In many cases the public sector now “looks” more professional, yet may be delivering less. What could be the cause of that and how can we avoid this?

B1. De overheid als werkgever

Barent Barentsen, Universiteit Leiden

Ria Janvier, UAntwerpen

Is werken voor de overheid bijzonder of normaal?

In Nederland woedt al tientallen jaren een discussie over de noodzaak van een separaat ambtelijk statuut. Kan dat niet beter worden afgeschaft? Een wetsvoorstel om de positie van ambtenaren te ‘normaliseren’, is aanhangig bij het Nederlandse parlement. Als het wordt aangenomen, komt de overgrote meerderheid van de ambtenarij onder dezelfde wettelijke regeling als werknemers in de private sector, het arbeidsovereenkomstenrecht van het Burgerlijk Wetboek. Wel zou er een aantal bijzondere regels blijven gelden.

De toestand van het overheidspersoneel in België lijkt op het eerste gezicht niet vergelijkbaar. Voor de ambtenaren houdt de statutaire rechtspositie stand. De overheidscontractanten ressorteren ook nu al onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht. Kunnen wij iets leren van onze buren of is het omgekeerd?

Waar gaat het om? Is werken voor de overheid bijzonder of normaal? Wij gaan vergelijkenderwijze op deze thematiek in, met een open geest en staan open voor een inhoudelijke discussie.

B2. Rondetafelgesprek – Hedendaagse mythes in Publiek Management

Nathalie Vallet, UAntwerpen

Over de kaars en bril waarmee de uil zien wil

Sinds de jaren ’90 blijkt dat vooral de opvattingen van de neoklassieke economen het discours omtrent het management van de publieke sector domineren. Aangezien ze in hun opvattingen vaak een quasi-onaantastbaar beeld van de werkelijkheid hanteren waarin een ideaaltypisch systeem de bestaansreden, zingeving en overleving van publieke organisaties bepaalt, zijn we geneigd te spreken over mythes.

Concreet onderscheiden we een drietal onderling sterk met mekaar verbonden basismythes, namelijk deze van (i) de superieure profit sector, (ii) de onfeilbare volkomen vrije markt en (iii) het verheven klassiek rationeel managementparadigma. In de marge van deze mythes, wordt er ook stil gestaan bij het algemeen belang en de betekenis van de publieke sector. Los van het feit of de publieke sector nu goed of slecht functioneert en dus vatbaar is voor verbetering, rijst de vraag of de publieke sector überhaupt een bestaansrecht heeft?

Na een korte introductie volgt een rondetafelgesprek waarbij de aanwezigen “in een open, onbevooroordeelde sfeer van gelijkwaardigheid” discussiëren over (i) de eigen ervaringen ter zake, (ii) kritische kanttekeningen én (iii) extra of (nog) andere – zelf geïdentificeerde - managementmythes.

B3. INBESTEDEN, UITBESTEDEN OF AFSTOTEN VAN DIENSTVERLENING

Steven Van Garsse, Antwerp Management School en UHasselt
Koen Verhoest, UAntwerpen

Er is vandaag geen enkele overheid die nog kan ontsnappen aan besparingen en het streven naar meer efficiëntie. Moet de overheid zich nog bezighouden met poetsdiensten? En wat met was- en strijkdiensten of afvalophaling? Moeten die activiteiten worden overgelaten aan de markt? Kan dat zomaar? Wat zijn de randvoorwaarden en de voor- en nadelen? Of is het toch beter intern te reorganiseren? Wanneer speelt de wetgeving overheidsopdrachten en wat is de impact van de nieuwe concessiewet?
Tijdens deze sessie wordt de problematiek vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief benaderd.

Delen met vrienden
Datum en tijd
Locatie

Antwerp

Sint Jacobsmarkt 9

2000 Antwerp

Belgium

Bekijk kaart

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen