Free

Regional Møteplass 2019: Salten

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prinsens gate 115

115 Prinsens gate

8005 Bodø

Norway

View Map

Event description
Samfunnsutfording: Deltakelse, inkludering og nærhet i Salten

About this Event

En møteplass for kommunene i Salten, offentlige, private og ideelle aktører som ønsker å skape noe sammen som er både samfunnsmessig og bedriftsøkonomisk bærekraftig.

Vi har gode levekår i Norge, men vi står også overfor komplekse utfordringer som krever at vi utvikler nye løsninger for å opprettholde og videreutvikle dagens velferdsmodell. Samarbeid og samskaping kan gi nye blikk på utfordringene vi står overfor, det kan mobilisere flere til å bidra med å løse utfordringene og det kan legge til rette for utviklingen av nye løsninger.

På møteplassen får du som deltaker en bedre forståelse for andre aktørers behov og måter å jobbe på. Gjennom å invitere til et verksted ønsker vi å synliggjøre mulighetsrommet for samarbeid, og gi en introduksjon til metoder og verktøy som finnes.

Møteplassen markerer starten på et stort og viktig prosjekt i Salten:

Målet er å legge til rette for å løse noen av de store utfordringene i Salten. Dette gjør vi med å få folk til å møtes, tenke kreativt og målrettet for å finne gode løsninger for samfunnet, bedriftene og folk flest.

Påmeldingen gjelder den første møteplassen for samskaping 14. mai. Etter 14. mai vil det bli mulighet for å melde seg på et løp som består av 5 samlinger som leder opp til ett eller flere pilotprosjekt.

Book billetter for den kategorien som beskriver din rolle best: Kommunal, privat, FoU, ideell aktør eller sosial entreprenør. Deltakelse er gratis. PS: Det tas forbehold om forfordeling av plasser til relevante aktører ved kapasitetsproblemer.

Bli med på å skape noe stort sammen!

Share with friends

Date and Time

Location

Prinsens gate 115

115 Prinsens gate

8005 Bodø

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved