REGENERATIV DESIGN  - MED NATUREN SOM INSPIRATION

Actions Panel

Ticket sales end soon

REGENERATIV DESIGN - MED NATUREN SOM INSPIRATION

Få inspiration til hvordan vi kan få en regenerativt tilgang til design og genetablerer vores forhold til naturen.

When and where

Date and time

Location

Online

About this event

  • 1 hour
  • Mobile eTicket

1 times intro til hvordan vi kan bruge en regenerativt tilgang til design, hvor design i stedet for at gøre mindre skade kan bidrage positivt?

Regenerativt design handler om at lære at se, tænke og handle på en måde, der respekterer og bygger på potentialet i design, hvor vi genetablerer vores forhold til naturen og samskaber med naturen.

Som designere skal vi fokusere på udvikling som ikke blot at gøre mindre skade, men snarere bruge design som en positiv kraft, der genopretter, fornyer eller revitaliserer. Et koncept, der er iboende i naturen, skal regenerering være tilgangen til, hvordan vi interagerer med planeten. Det er en måde at tænke på, der fokuserer på at give meget mere tilbage, end vi tager.

En 'regenerativ' tankegang er en, der ser verden som bygget op omkring gensidige og co-evolutionære relationer, hvor mennesker, andre levende væsener og økosystemer er afhængige af hinanden for sundhed og former (og er formet af) deres forbindelser med hinanden. Den anerkender, at tackling af de indbyrdes forbundne sociale og miljømæssige udfordringer, vi står over for, er afhængig af at genskabe balancen og genoprette disse relationer.

Med inspiration fra jordens eksisterende økosystemer og biomimik, eller biomimetik, kan vi hente inspiration fra naturen og blive mere bevidste om naturens ressourcer og hvordan naturens løsninger kan give miljømæssige og konkurrencemæssige fordele.

Ticket sales end soon