Free

RAV inspirasjonsforum 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

RAV Norge AS

Karenslyst Allé 9c, 4. etasje

0278 Oslo

Norway

View Map

Event description

Description

Agendaen er under utarbeidelse og vil bli oppdatert fortløpende. Men under kan du se fjorårets agenda:

14:00
Velkommen - Slik møter vi morgensdagens utfordringer

Operasjonelle data i riktig kontekst til riktig tid til riktig bruker skaper gode beslutningsgrunnlag. Hva om en i sanntid kan berikede disse dataene med tilleggsinformasjon f. eks. værdata, demografi, geolokasjon, med mer? Kan vi da gjøre enda bedre og raskere beslutninger? Vi tror det. Teknologien er allerede på plass. Er du klar?

Lars-Roar Masdal, daglig leder, RAV Norge AS

14:15
It's the end of the world as we know it (and I feel fine)

Foredraget handler om teknologiutvikling og hvilke konsekvenser det vil ha for hvordan vi forholder oss til, anvender og forvalter teknologi. Ny teknologi utfordrer etablert forretningspraksis og -modeller. Et utviklingstrekk er at nye løsninger i økende grad vil være en del av en integrert plattform med et tilhørende økosystem. Det er store forventninger til robotisering av oppgaver som nå utføres av mennesker samt smarte selvlærende systemer som vil løse problemer vi mennesker ikke klarer å gjøre i dag.

Ragnvald Sannes, førstelektor, Handelshøyskolen BI

15:00
Disruptiv innovasjon og nye muligheter

Hvordan kan disruptiv innovasjon og bruk av data utnyttes som konkurransefortrinn? IKT har i årtier lagt til rette for nye og mer effektive arbeidsprosesser. Slik er det fortsatt, men nå skaper også teknologien i seg selv helt nye markeder. Endring har blitt en konstant faktor, som alle markedsaktører må forholde seg til.

Arne Norheim, administrerende direktør, IBM Norge AS

15:30
Kunde-snapshot: Kreftforeningen

I dette innlegget får du et innblikk i hvordan Kreftforeningen håndterer analyse av innbetalinger, medlemmer og kampanjer. Analysen hjelper Kreftforeningen å forstå hvilke kampanjer som gir mest effekt. Selskapet får også god innsikt i medlemsmassen og data visualiserer på en enkel og forståelig måte. Løsningen baserer seg på Qlik Sense. Ali viser hvordan brukere nå får funksjonalitet og muligheter de ikke tidligere har hatt i WinOrg og Excel.

Ali Ahmad Hamza, konsulent, RAV Norge AS

15:45
Kunde-snapshot: DNV GL

DNV GL undersøker hvordan autonom teknologi kan bidra til sikrere skipsfart, og hvordan sikre påliteligheten av slike systemer når den tas i bruk innen skipsfart, olje og gass. Vi undersøker også hvordan anvendelse av Big Data kan legge til rette for mer faktabaserte beslutninger, samt forbedre ytelsen og styrke driftssikkerheten i næringene. Foredraget vil ta for seg hva DNV GL har gjort så langt og hvordan dette legger til rette for innovasjon i fremtiden.

Jørgen Kadal, Director - Head of Analytic Innovation Centre, DNV GL

16:00
Kunde-snapshot: Sparebank 1 Forsikring

I 2013 ble Tableau anskaffet etter en grundig testing av ulike visualiseringsverktøy. I Sparebank 1 Forsikring erfarer vi nå at analytikere kan gjøre nye funn og bedre analyser med Tableau som verktøy. Denne teknologien løser også utfordringen med manuelle prosesser og tungvint distribusjon av data. Hanne vil ila. dette innlegget gi oss et innblikk i Sparebank 1 Forsking sin reise fra anskaffelse til uttak av gevinst. Du vil også få se korte eksempler live i løsningen.

Hanne Rygg Sorteberg, BI Manager, Sparebank 1 Forsikring

16:15
Tapas, drikke og nettverking
Share with friends

Date and Time

Location

RAV Norge AS

Karenslyst Allé 9c, 4. etasje

0278 Oslo

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved