€160 – €260

Rakennuksen hiilijalanjälki -koulutus

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Helsinki, to be spesified

Helsinki

Finland

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mitä?

Tämä koulutus tarjoaa rakennusalan ammattilaisille osallistujille perustiedot rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljestä ja sen hyödyntämisestä rakennushankkeiden ohjauksessa, suunnittelussa, julkisissa hankinnoissa ja ympäristösertifioinneissa (LEED v4 ja BREEAM Intl). Opi kuinka rakennuksen hiilijalanjälki laskentaan käytännössä ja miten sitä voidaan hyödyntää hankkeen eri vaiheissa käytännön esimerkkien kautta.

Neljän tunnin koulutus järjestetään Helsingissä. Koulutukseen on mahdollista osallistua etänä webinaarityökalun välityksellä.

Miksi?

Kiinnostus rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksia ja erityisesti hiilijalanjälkeä kohtaan kasvaa jatkuvasti niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin tiukentuvien ilmastotavoitteiden kautta. Ympäristöministeriö valmistelee tällä hetkellä tiekarttaa rakennuksen hiilijalanjäljen huomioimisesta rakennushankkeiden ohjauksessa (lisätietoja). Myös kaikki suurimmat Suomessa käytetyt ympäristösertifiointijärjestelmät ovat ottaneet elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnin osaksi hankkeiden arviointia.

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki mittaa koko rakennuksen elinkaaren aikana syntyviä ilmastopäästöjä esim. rakennusmateriaaleista ja energiankulutuksesta. Numeerisena työkaluna se mahdollistaa näin optimaalisten parannusvaihtoehtojen löytämisen ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen tehokkaimmalla tavalla. Kurssilla käydään läpi keskeiset standardit ja menetelmät, jotka tarvitaan metodin ymmärtämiseksi sekä käytännön esimerkkejä tämän tiedon hyödyntämisestä tavoitteden asetannassa, kilpailuissa, suunnittelussa ja sertifiointihankkeissa. Kurssi sisältää myös käytännön laskuharjoitukset One Click LCA työkalua hyödyntäen sekä demonstraation rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan automaattisesti tietomallista.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu suunnittelijoille, arkkitehdeille, konsulteille, rakennusmateriaalivalmistajille ja muille rakennusalan ammattilaisille, jotka haluavat saada yleiskuvan hiilijalanjälkilaskennasta ja sen käytöstä hankkeissa. Osallistujien ei tarvitse tietää aiheesta etukäteen, mutta kurssi tarjoaa varmasti kiinnostavaa lisätietoa myös niille ammattilaisille, joilla on jo kokemusta esim. LEED- ja BREEAM hankkeista tai kestävästä suunnittelusta. Kurssin jälkeen osallistujilla on myös riittävät taidot hiilijalanjälken laskemiseksi laskentatyökalua hyödyntäen.

Kouluttajan kuvaus

Kouluttaja Tytti Bruce-Hyrkäs (Ympäristötekniikan DI) on rakennuksen elinkaariarvioinnin asiantuntija, jolla on kokemusta yli sadan rakennuksen ympäristövaikutusten laskennasta. Hän opettaa vuosittain useita satoja rakennusalan ammattilaisia ympäri Eurooppaa hyödyntämään elinkaarilaskentaa rakennusten suunnittelussa. Tällä hetkellä hän valmistelee konsulttina Ympäristöministeriölle Tiekarttaa rakennuksen hiilijalanjälken huomioimiseksi rakennusalan ohjauksessa.

Share with friends

Date and Time

Location

Helsinki, to be spesified

Helsinki

Finland

View Map

Save This Event

Event Saved