$169.79

Quản ký kênh phân phối

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tòa Nhà Sông Đà

Phạm Hùng

Mỹ Đình 2, Hà Nội

Viet Nam

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

quan-ly-kenh-phan-phoi

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc tạo được lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, việc duy trì về sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giá bán...chỉ có lợi thế ngắn hạn. Trong khi đó, việc tập trung phát triển mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn. Xây dựng kênh phân phối thành công là một khởi đầu tốt đẹp trong quá trình tiếp cận thị trường của doanh nghiệp, nhưng không chỉ dừng lại ở xây dựng hệ thống phân phối, vấn đề đặt ra sau khi xây dựng” quản lý”. Các doanh nghiệp cần phải có một đội ngũ quản lý kênh, giúp kênh hoạt động một cách hiệu quả.

Xu hướng chung là chỉ khi hàng hóa tiêu thụ chậm, chưa quảng bá được sản phẩm mới ra thị trường, nguồn nhân lực yếu, nảy sinh các vướng mắc giữa các nhà phân phối trong kênh,… doanh nghiệp mới chú trọng đến hoạt động quản trị kênh phân phối. Khi đó, các giải pháp đưa ra khiến việc thực hiện chiến lược kinh doanh dài hạn mất đi tính thống nhất.

Với mục tiêu cung cấp các kiến thức cần thiết cho các nhà quản lý nhằm tăng cường giá trị lợi ích cho khách hàng và tạo ra kênh có tính gắn kết, có khả năng ứng dụng, Trường đào tạo doanh nhân PTI đã xây dựng chương trình đào tạo “Quản lý kênh phân phối hiệu quả”.


Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

- Nhận biết được những vấn đề chính của quản lý kênh phân phối và hoạt động bán hàng.

- Biết cách thiết kế hệ thống phân phối và lựa chọn thành viên phân phối

- Biết cách điều chỉnh và quản lý hệ thống phân phối

- Hiểu rõ qui trình bán hàng chuyên nghiệp

- Hiểu rõ quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng


  • Cấp lãnh đạo các doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung
  • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp (Các Giám đốc chức năng, Các trưởng - phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp)
  • Quản lý các Phòng Ban bán hàng, Marketing, kinh doanh,...
  • Các cánh nhân có mong muốn trở thành người quản lý kênh phân phối hiệu quả.

Chuyên gia - Giảng viên

TS. Đào Xuân Khương

- Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ

- Tiến sỹ Bán lẻ hiện đại, tham gia nghiên cứu Marketing tại Mỹ và bán lẻ tại Đức

- Chủ tịch Công ty KCP Việt Nam, Nguyên Giám đốc điều hành Melinh Plaza, Nguyên Giám đốc điều hành KOWIL Việt Nam, Nguyên Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Phú Thái, Nguyên Giám đốc bán hàng P&G Việt Nam.Share with friends

Date and Time

Location

Tòa Nhà Sông Đà

Phạm Hùng

Mỹ Đình 2, Hà Nội

Viet Nam

View Map

Save This Event

Event Saved