Free

Psikodrama GRUP ÇALIŞMASI(Çağrışım Dönüşüm Değişim)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

mecidiyeköy ,İstanbul

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Tarih :07.10.2017
Web : www.hemerakocluk.com
Saat: 12.00-18.00
Locasyon: Mecidiyeköy/İstanbul
LCV : hemeradanismanlik@gmail.com
Gsm : 0 532 766 73 25
NOT: Özel Bir çalışma olmasından dolayı grup oluşumu önemlidir.
Kapalı bir grup olarak çalışmalar devam eder.
Her ayın ilk haftası çalışmalar gerçekleşir.( 6 ay )
Kayıt kesinlikle zorunludur.
Grup oluştuğunda yeni bir kişi ancak grubun onayı ile alınır.

ÜCRETLİDİR.

PSİKODRAMA
Psikodrama kişilerin iç dünyalarının eyleme dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Spontan tiyatrodan yararlanarak geliştirilen bir ruhsal gelişme/tedavi yaklaşımıdır. Psikodramada insanlar geçmişte yaşadıkları birtakım olayları eyleme dönüştürebilecekleri gibi, geleceğe ilişkin hayallerini hatta rüyalarını da sahneye getirebilirler
Psikodrama sayesinde kişiler, iç yaşantılarını psikodrama sahnesinde somutlaştırabilirler. Sahip olduğumuz bir iç yaşantı, geçmişteki bir olayla ilgili olabilir ya da henüz gerçekleşmemiş olabilir. Sahnede tekrar yaşanır. “Tekrar yaşama”, geçmişteki bir olayın yeniden yaşanması şeklinde olabileceği gibi, hayalin provası şeklinde de olabilir. Moreno’ya göre, birtakım yaşantıların psikodrama sahnesinde tekrarlanmasının iyileştirici/tedavi edici bir işleve sahip olmasının nedeni, “ikinci kez yaşanan her gerçek, birinciden kurtuluştur”, biçimindeki yaklaşımıdır.
Psikodramanın temel araçları vardır.
1. Sahne-dekor
2. Yönetici
3. Başoyuncu
4. Yardımcı oyuncular
5. Grup.
Sahne-Dekor: Moreno’ya göre sahne, objektif ve tedavi edici bir ortam yaratmaktadır. Oturumun başlangıcında, başoyuncu ile birlikte yönetici sahneye çıkar; ve oyunun akışı içinde gerektiğinde oyunda rol alacak yardımcı oyuncuları sahneye çağırır. Başoyuncu canlandıracağı olayın geçtiği yerdeki nesneleri/eşyaları, sahneye sözel olarak yerleştirir. Dekor tanımlanıp yerleştirme bittikten sonra, gerek başoyuncu, gerek grup üyeleri ve yönetici için odanın bir köşesi olayın canlandırılacağı yerdir.
Yönetici: Psikodrama oturumlarını yöneten profesyonel kişilere çeşitli adlar verilmektedir. Moreno bazı yazılarında buna yönetici, bazılarında ise direktör demektedir. Yöneticinin üç temel fonksiyonu vardır. Yöneticinin birinci fonksiyonu oyunun prodüktörü olması, ikinci fonksiyonu terapisti olması ve üçüncü fonksiyonu ise analisti olmasıdır.
Başoyuncu: Psikodramada, kişisel bir konuyu/sorunu gruba getirerek sahnede canlandıran kişiye başoyuncu denir.
Yardımcı Oyuncular: Bir başoyuncu, belli bir konuyu dramatize etmek üzere sahneye geldikten sonra, genellikle kendisine yardımcı olacak kişilere ihitiyaç duyar. Bu ihtiyacı karşılamak üzere sahneye gelen grup üyelerine yardımcı oyuncu adı verilir. Yardımcı oyuncular, başoyuncunun katarsis sağlayabilmesi için gereken her türlü rolü alırlar; bazen kendi insiyatifleriyle, bazen de yöneticinin direktifleriyle, başoyuncunun katarsis sağlaması ve içgörü kazanmasına katkıda bulunacak şekilde sahnede görev yaparlar.
Grup (İzleyiciler): Psikodramanın oyun aşamasında başoyuncu ve yardımcı oyuncular sahnede oyuna başladıktan sonra, diğer üyeler sahne dışında toplanarak oyunu izlerler. ‘İzleyiciler’ adı verilen bu grup üyeleri, oyun sırasında sahnedeki başoyuncuya gerektiğinde destek olmak için bekleyen potansiyel güçtür. İzleyiciler hem başoyuncuya destek olurlar, hem de kendileri de ruhsal yönden gelişme fırsatına sahip olurlar.

Share with friends

Date and Time

Location

mecidiyeköy ,İstanbul

View Map

Save This Event

Event Saved