Protective/preventive role of bioactive food components in human health
Free
Protective/preventive role of bioactive food components in human health

Protective/preventive role of bioactive food components in human health

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

FINS

Bulevar cara Lazara 1

21000 Novi Sad

Serbia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Drage kolege,

Pozivate se da prisustvujete radionici "Zaštitna/preventivna uloga bioaktivnih komponenti hrane u očuvanju zdravlja ljudi" koja se realizuje u okviru Horizon 2020 projekta "Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda: Okvir za unapređenje istraživačke izvrsnosti FINS-a". Radionica će se održati 13 i 14. decembra 2016. godine u prostorijama Naučnog instituta za prehrambene tehnologije (FINS) u Novom Sadu. Radionicu realizuje grupa stručnjaka sa Univerziteta u Bolonji na čelu sa prof. dr Silvanom Hreliom.

U nastavku se nalazi detaljan program radionice sa satnicom. Zbog ograničenog broja mesta, za prisustvovanje radionici potrebno je izvršiti registraciju.

Radionica: "Zaštitna/preventivna uloga bioaktivnih komponenti hrane u očuvanju zdravlja ljudi" koja se realizuje u okviru Horizon 2020 projekta "Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda: Okvir za unapređenje istraživačke izvrsnosti FINS-a –FOODstars".

Mesto održavanja: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Edukacioni centar, III sprat, Novi Sad

Vreme održavanja: 13-14. decembar 2016. godine sa početkom u 9:15 h (registracija učesnika počinje u 8:45 h)

Predavači:

- Prof. Silvana Hrelia, Univerzitet u Bolonji, Italija

- Dr. Marco Malaguti, Univerzitet u Bolonji, Italija

- Dr. Cristina Angeloni, Univerzitet u Bolonji, Italija


AGENDA


Workshop: 'Protective/preventive role of bioactive food components in human health' within Horizon 2020 project 'Innovative Food product Development Cycle: Frame for Stepping Up Research Excellence of FINS – FOODstars' (GA 692276)

Venue: Institute of Food Technology (FINS), Novi Sad, Serbia

Time: Tuesday13th and 14th December 2016 at 9:15 AM (Registration starts at 8:45 h)

Speakers:

- Prof. Silvana Hrelia, University of Bologna-UNIBO, Bologna, Italy

- Dr. Marco Malaguti, University of Bologna-UNIBO, Bologna, Italy

- Dr. Cristina Angeloni, University of Bologna-UNIBO, Bologna, Italy

Share with friends

Date and Time

Location

FINS

Bulevar cara Lazara 1

21000 Novi Sad

Serbia

View Map

Save This Event

Event Saved