Free

PROKED AKADEMİ ÜCRETLİ ELEKTRONİK İHALE EĞİTİMİ

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ramada Ankara

Tunalı Hilmi Caddesi

Ankara 06680

Turkey

View Map

Event description

Description

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Elektronik İhale Eğitim Semineri

PROKED AKADEMİ Proje Organizasyon Kurumsal Eğitim Danışmanlığı; özel sektör ve kamusal alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunan, yenilikçiliği ilke edinmiş bir kuruluştur. 700'den fazla serbest ve dış uzmanları ile geniş bir yelpazede hizmetlerini sürdüren PROKED AKADEMİ, sektördeki en geniş ağa sahiptir ve bu ağı her geçen gün genişletmektedir.

PROKED AKADEMİ olarak kamu ve özel kesim ile sivil toplum kuruluşlarına etkin danışmanlık, eğitim hizmetlerimiz ve düzenlediğimiz eğitim seminerlerimiz ile destek sağlamaktayız. Kuruluşumuzdan bugüne kadar düzenlenen ve başarı ile tamamlanan eğitim seminerlerimiz ile kuruluşumuz kamu kurumları nezdinde saygınlık kazanmıştır. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversiteler, İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları gibi ülkemizin saygın kurum ve kuruluşlarından çok sayıda yönetici ve personel eğitimlerimize katılım sağlamıştır.

Seminer Konuları
(4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu)
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Gerekçesi, Amaç ve Kapsamı, İstisnaları, Önemli Maddeleri, Yürürlük, Yürütme
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında İhale Temel İlkeleri, Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
 • İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler ve Önemli Hususlar
 • Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri İhaleleri ve Özel Hükümleri
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Belediye İşletmeleri için İstisna Hükümler
 • 07/06/2014 ve 16/08/2014 tarihlerinde yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği ve diğer değişiklikler
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-B İstisna Maddesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
 • 3-B İstisna Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Genel İlkeleri
 • İç ve Dış tedarik Yönergesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları
 • Doğrudan Temin Süreci
 • Onay Belgesi, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı Hazırlanması Temel İlkeleri
 • İhaleye Katılabilme Kuralları, İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması
 • Ön Yeterlik ve İhale İlanı ile İhale Dokümanların Kapsamı
 • İdari ve Teknik Şartname ile Yaklaşık Maliyet Hazırlama
 • Teklif ve Başvuruların Sunulması ve Değerlendirilmesi
 • Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 • İdareye Şikâyet Başvurusu,
 • KİK ve İhale Makamı Kuruma Şikâyet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü
 • Sözleşme Süreci, Sözleşmenin Uygulanması, Sözleşme Değişiklileri, Sözleşme Artırımı, Süre Uzatımı, Fiyat Farkı, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri, Teminat Çeşitleri
 • Yasak Fiil ve Davranışlar, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Zararı
 • Kamu İhale Kurumu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Özellikleri
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Uygulamaları
 • EKAP’a Giriş ve Kullanıcı İşlemleri, EKAP Kullanıcı Yetkileri, EKAP’ta İhale İşlem Aşamaları,
 • Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Geçiş
 • Kamu Satınalma Platformu (KSP) ve Elektronik Kamu Alımları Platformunun Karşılaştırılması

İhale İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınması Ve Elektronik Araçların Kullanımı
Bölüm 1:
Belgelerin Azaltılması
A- Kapsamı
B- İşleyişi
C- Sunulmayacak Belgeler Tablosu
D- İlk Oturumda Yapılacak Değerlendirme
E- Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında Yapılacak İşlemler
Bölüm 2:
Elektronik Eksiltme
A- Amaç Ve Tanımlama
B- Kapsam
C- Sınırlamalar
D- İdare Tarafından Yapılacak İşlemler
E- İstekli Tarafından Yapılacak İşlemler
F- Örnek Ekran İncelemesi
Bölüm 3:
Elektronik İhale
A- Amaç Ve Tanımlama
B- Kapsam
C- Entegrasyon Ve Bilgi Teyidi
D- Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması
E- Tekliflerin Değerlendirilmesi
F- Örnek Ekran İncelemesi
Bölüm 4:
Yeterlik Sistemi
A- Amaç Ve Tanımlama
B- Kapsam Ve Sınırlamalar
C- İşleyiş

Ödeme Koşulları, İndirimler ve Fırsatlar
14 Ocak 2019 tarihine kadar ödeme yapılması durumunda katılımcılarımız %10 indirimden yararlanabileceklerdir. Bir kurum ya da kuruluştan 5 kişi üzeri katılım sağlanması durumunda ise 1 kişi ücretsiz olarak eğitime katılabilir. Ücretsiz katılım fırsatı sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Eğitime kayıt olmak için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019’dur.

Eğitim katılım ücreti; eğitim hizmeti, eğitim materyalleri ile eğitim süresince kahve molaları ve diğer ikramlar ile öğle yemeğini kapsamaktadır. Otel konaklama ücretini kapsamamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak personellere avans ödemesi yapılması durumunda katılımcılar avans ödemesinden eğitim hizmet ücretini peşin olarak ödeyebilmektedir. Ayrıca 4734 sayılı Kanun çerçevesinde bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan fatura karşılığı satın alınabilmektedir. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin (22d/22-b) yöntemi ile ödenmesi mümkündür (Aynı tarihte, aynı eğitim mekânında aynı eğitimcinin davet edildiği başka bir eğitim semineri düzenlemesi mümkün olmadığından, bu konuda PROKED AKADEMİ özel bir hakka sahip bulunmaktadır ve eğitim seminer ödemesinin 22/b kapsamında yapılması mümkün olmaktadır.) Analitik bütçe sınıflandırmasına göre ödemeler, 03.5.9.03 Kurslara Katılım Gideri bütçe tertibinden yapılabilmektedir. Döner Sermayeli İdarelerde ise Genel Yönetim Giderleri (eğitim, seminer, kurs vb.) tertiplerinden ödenebilir. Ödemeler Meryem Melisa UYANKAYA adına Garanti Bankası Mithatpaşa Şubesindeki (Şube No:763 Hesap No: 6637603) TR61 0006 2000 5280 0006 6376 IBAN’a yapılmalıdır.


Eğitim Yeri, Süresi ve Saatleri

Eğitim Yeri*

Ramada Hotel Ankara*

Adres: 66, Tunalı Hilmi Cd., 06680 Ankara

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Saatleri**

7 Şubat 2019 Perşembe

9:30-12:30 14:00-17:00

8 Şubat 2019 Cuma

9:30-12:30 14:00-17:00

*Eğitim tarihlerinde katılımcı sayısına göre eğitim salonu belirlenecektir

**Katılımcı talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda ders ve dinlenme sürelerinde değişiklik olabilmektedir.

Share with friends

Date and Time

Location

Ramada Ankara

Tunalı Hilmi Caddesi

Ankara 06680

Turkey

View Map

Save This Event

Event Saved